IKT-Norge på flere budsjetthøringer i Stortinget

Nyheter | 24. oktober 2023

Bredbånd, Cybersikkerhet, Digitalisering, EdTech, Kompetanse, Kunstig intelligens, Skatter og avgifter, Statsbudsjett

Den siste ukene har IKT-Norge deltatt på en rekke budsjetthøringer i ulike komitéer på Stortinget. Våre hovedsaker som vi ber Stortinget endre er å fjerne ekstra arbeidsgiveravgift, flere IKT-studieplasser og en forpliktende plan for å nå regjeringens eget bredbåndsmål. 

IKT-Norge har deltatt på komitéhøringer i finanskomiteen, helse- og omsorgskomiteen, transport- og kommunikasjonskomiteen, utdannings- og forskningskomiteen og kommunal- og forvaltningskomiteen. 

Finanskomiteen

Øyvind Husby, IKT-Norges administrerende direktør deltok i finanskomiteens budsjetthøring tirsdag 17. oktober. IKT-Norge ba komitéen prioritere følgende i statsbudsjettet for 2024.

 • Avvikle ekstra arbeidsgiveravgift
 • Flere IKT-studieplasser og skatteendringer som stimulerer kompetanseheving
 • En forpliktende plan for bredbåndsutbygging

I vårt skriftlige høringsinnspill til finanskomiteen foreslo vi i tillegg en rekke skatte- og avgiftsendringer som bidrar til omstilling til et bærekraftig og digitalisert samfunn.

IKT-Norges administrerende direktør, Øyvind Husby under finanskomitéens høring om statsbudsjettet 2024. Foto: Stortingets videoarkiv

Les vårt skriftlige innspill til Stortingets finanskomité

Øyvind Husbys innlegg under finanskomiteens høring kan sees her

Helse- og omsorgskomiteen

Fredrik Syversen, IKT-Norges direktør for strategi- og forretningsutvikling deltok på helse- og omsorgskomitéens budsjetthøring mandag 16. oktober. IKT-Norge ba komitéen prioritere følgende i statsbudsjettet for 2024.

 • Satsing på e-helse i kommunene
 • Digitale helsekort for gravide
 • Følge opp regjeringens egne ambisjoner og løfter når det gjelder eksportsatsing av helseteknologi
IKT-Norges direktør for strategi- og forretningsutvikling, Fredrik Syversen under helse- og omsorgskomitéens høring om statsbudsjettet 2024. Foto: Stortingets videoarkiv

Les vårt skriftlige innspill til Stortingets helse- og omsorgskomité

Fredrik Syversen innlegg under helse- og omsorgskomiteens høring kan sees her (ca. 58 minutter ut i sendingen):

Transport- og kommunikasjonskomiteen

Geir Olsen, IKT-Norges direktør for næringspolitikk og kommunikasjon deltok på transport- og kommunikasjonskomitéens budsjetthøring onsdag 18. oktober. IKT-Norge ba komitéen prioritere følgende i statsbudsjettet for 2024.

 • En forpliktende plan for full bredbåndsdekning
 • Cybersikkerhet i kommunesektoren
 • Styrket telesikkerhet og beredskap, inkl. beredskapslager for sentrale IKT-komponenter.
IKT-Norges direktør for næringspolitikk og kommunikasjon, Geir Olsen under transport- og kommunikasjonskomiteens høring om statsbudsjettet 2024. Foto: Stortingets videoarkiv

Les vårt skriftlige innspill til Stortingets transport- og kommunikasjonskomité

Geir Olsens innlegg under transport- og kommunikasjonskomiteens høring kan sees her  (ca. 4 minutter ut i sendingen):

Utdannings- og forskningskomitéen

Line Gaare Paulsen, IKT-Norges direktør for utdanning og kompetanse deltok utdannings- og forskningskomitéens budsjetthøring fredag 20. oktober. IKT-Norge ba komitéen prioritere følgende i statsbudsjettet for 2024.

 • Flere IKT-studieplasser
 • Videreføring av regionale forskningsfond (foreslått avviklet av regjeringen)
 • Digitale læremidler
IKT-Norges direktør for utdanning og kompetanse, Line Gaare Paulsen under utdannings- og forskningskomitéens høring om statsbudsjettet 2024. Foto: Stortingets videoarkiv

Les vårt skriftlige innspill til Stortingets utdannings- og forskningskomité. 

Line Gaare Paulsen innlegg under utdanning- og forskningskomiteens høring kan sees her (ca. 1 time og 20 minutter ut i sendingen).

Kommunal- og forvaltningskomitéen

Geir Olsen, IKT-Norges direktør for næringspolitikk og kommunikasjon deltok på kommunal- og forvaltningskomitéens budsjetthøring mandag 23. oktober. IKT-Norge ba komitéen prioritere følgende i statsbudsjettet for 2024.

 • Endre og utvide medfinansieringsordningen for digitaliseringsprosjekter
 • Cybersikkerhet i kommunesektoren
 • Videreføring av StartOff-programmet (ordning som sikrer gründere og oppstartsbedrifter mulighet til å være med i offentlige anskaffelser).

Les vårt skriftlige innspill til Stortingets kommunal- og forvaltningskomité

Geir Olsens innlegg under kommunal- og forvaltningskomiteens høring kan sees her.

 

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap