Konstruktivt møte med kommunalministeren om langtidsplan for digital infrastruktur

Nyheter | 17. januar 2023

Bredbånd, digital grunnmur, Digitalisering

IKT-Norge møtte mandag denne uken kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik for å presentere vårt initiativ om en langtidsplan for den digitale infrastrukturen. 

IKT-Norges administrerende direktør Øyvind Husby overrekker rapporten om langtidsplan for digital infrastuktur til kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik.

– I en mer usikker verden, trenger Norge størst mulig forutsigbarhet fra norske myndigheter. Fiber, 5G og datasenter er avgjørende for det grønne skiftet, sikkerhet, innovasjon og nye arbeidsplasser. Vi trenger derfor en langsiktig strategi for hvordan dette skal utvikles i Norge frem til 2030, sa IKT-Norges administrerende direktør i møtet med politisk ledelse og embetsverk i kommunal- og distriktsdepartementet. 

Fiber, 5G og datasenter er avgjørende for det grønne skiftet, sikkerhet, innovasjon og nye arbeidsplasser.

Større forutsigbarhet

For å sikre en mer robust digital infrastruktur, og en infrastruktur alle norske borgere og bedrifter kan være en del av, er det etter IKT-Norge syn behov for en langt større grad av forutsigbarhet enn hva tilfeller er i dag. 

Derfor er det behov for en forpliktende langtidsplan etter modell fra nasjonal transportplan eller langtidsplanen for forsvaret. IKT-Norge mener ikke at planen skal være like detaljert som NTP, men mer en overordnet plan for hovedprioriteringer de neste 4-8 årene som tydeliggjør det offentliges (først og fremst statens) rolle, ansvar og prioriteringer. IKT-Norge har derfor utarbeidet en egen rapport om hvordan en slik plan kan utformes som ble overrakt til statsråd Gjelsvik. 

Handler om mer enn offentlige tilskudd

–For vår del handler ikke dette utelukkende om offentlige penger, men om hvordan det offentlige, det offentliges virkemiddelapparat og de private aktører/utbyggere sammen kan sikre en robust digital grunnmur for alle i Norge, sa IKT-Norges direktør for næringspolitikk og kommunikasjon Geir Olsen, som også deltok i møtet. 

IKT-Norge understreket også at investeringer i digital infrastruktur – i motsetning til mange av investeringene i ulike samferdselsprosjekter er samfunnsøkonomisk lønnsomme. Beregninger fra Samfunnsøkonomisk analyse viser f.eks. at en forsering av utbyggingstakten for gigabit-nett, slik at ambisjonene for gigabitsamfunnet innfris i 2025 i stedet for i 2035, vil gi en mervekst i fastlandsøkonomiens verdiskapning på 75 mrd. kroner i perioden fram mot 2030.

Gjelsvik takket IKT-Norge for initiativet og for dialog knyttet til samfunnskritisk og viktig infrastruktur. Gjelsvik uttrykte også forståelse for behovet om en mer samlet plan for den digitale infrastrukturen, uten at han dermed nå forpliktet seg til IKT-Norges konkrete løsningen.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap