IKT-Norge med ny visuell identitet

Nyheter | 11. november 2020

I over 20 år har IKT-Norge vært en pådriver for digitalisering og bruk av ny teknologi for å skape vekst og et mer bærekraftig samfunn. Nå har vi redesignet vår visuelle profil.

IKT-Norges visuelle identitet har bestått siden 1998, gjennom både dotcom- og bankkrisa. Nå var tiden inne for å utarbeide en ny visuell profil som gjenspeiler hva IKT-Norge er i dag.

– For å være en relevant samarbeidspartner for våre medlemmer, øvrige næringsliv og myndigheter må også vi endre oss. En av endringene vi gjør er et redesign av hele profilen, sier Øyvind Husby, adm.dir. i IKT-Norge.

Digitalisering og bærekraft inn i en ny tid

IKT-Norge stiller nå med et nytt lag, bestående av både meget erfarne medarbeidere som kjenner bransjen og medlemsbedriftene godt – og nylig ansatte – med kompetanse som er viktig å ha med på laget.

I tillegg lanseres det nå en ny profil, som etablerer IKT-Norge i en ny tid.

– IKT-Norge har alltid vært med på å drive utviklingen, det skal vi også i fremtiden. Vår næring og våre medlemmer er viktigere for det norske samfunnet enn noen gang. Det krever at vi er kunnskapsrike, modige, og tenker nytt, men også at vi er uhøytidelige og kreative. Med riktig energi og entusiasme får vi frem de beste løsningene og den største gjennomføringskraften sammen med våre medlemmer, sier Husby.

Mennesker og samfunn som drivkraft

– Vi i IKT-Norge brenner for ny teknologi, men det er hva denne teknologien faktisk kan gjøre for mennesker og samfunn som er drivkraften vår. Alt dette har vi forsøkt å fange opp i den nye profilen, sier Husby.

For å sikre og ivareta nettopp dette ble Bleed Design Studio et naturlig valg av byråpartner.

 

– IKT Norge er en viktig aktør i samspillet mellom alle de som digitaliserer Norge, og samfunnet forøvrig. Som interesseorganisasjon besitter IKT-Norge en unik kombinasjon av tung kompetanse og raske beslutningsveier, sier strategisk rådgiver og daglig leder i Bleed, Christoffer Nøkleby.

– Vi brukte dette som utgangspunkt i arbeidet med profilen, der vi søker å skape et visuelt uttrykk som ivaretar både de teknologiske og menneskelige sidene ved IKT-bransjen. Profilen bruker bokstavene I, K og T som grunnstamme i et fleksibelt designsystem som uttrykker bransjens dynamikk og endringsevne, både på fysiske og digitale flater, sier Nøkleby.

Inkluderende og tydelig profil

– Det har vært en spennende oppgave å oversette hvem vi i IKT-Norge er, og sammen med Bleed har det blitt til en inkluderende og tydelig visuell profil, sier Monica Michelsen, kommunikasjonsansvarlig for IKT-Norges digitale flater, som også har vært prosjektleder for prosessen.

 

– I denne omgang vil våre nettsider kun få en overfladisk gjennomgang. På nyåret starter vi prosessen med å gjøre det lettere å finne frem til de tjenestene medlemmene trenger, våre politiske saker, forum-møter og andre arrangementer vi holder gjennom hele året, sier hun.

– Sosiale medier og nyhetsbrev er viktige kanaler for oss, og vi opplever stadig økende pågang. Vi setter enormt pris på all aktivitet vi opplever i våre kanaler. Det har gjort profilarbeidet enda mer givende, sier Michelsen.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap