Viktig informasjon til våre medlemmer

Nyheter | 11. mars 2020

Covid, Medlem, undersøkelse

Med mål om å redusere eventuell smitte for våre medlemmer har vi valgt å utsette alle våre arrangementer i mars og april.

Det er en alvorlig og uoversiktlig situasjon med smittespredning av korona-virus vi står overfor, og IKT-Norge er opptatt av å bidra til å redusere smitte. På bakgrunn av dette ønsker vi å ta ansvar for situasjonen, være «føre-var», og vise solidaritet med de av oss som tilhører risikogrupper.

Med mål om å redusere eventuell smitte for våre medlemmer har vi valgt å utsette alle våre arrangementer i mars og april. Mange av våre medlemmer opplever at kunder og partnere nå legger føringer som vil ha økonomiske konsekvenser for egen virksomhet.

Permitteringer: Regjeringen har varsel nye regler for når de tar over kostnadene ved permitteringen. Detaljene i dette får vi ikke før fredag. Dagens regler er at arbeidsgiver betaler de første 15 dagene og at staten tar over fra dag 16.

Samtidig oppfordrer vi alle våre medlemmer til å innføre rutiner og tiltak for smittereduksjon, og nøye følge rådene fra Folkehelseinstituttet. Vi tilhører vi en bransje som kan bidra med digitale løsninger for at vi fremdeles kan fungere som samfunn, og vurderer nå mulige felles initiativ for å bidra.

Vi har også sendt ut en egen spørreundersøkelse. Vi kommer til å sende denne undersøkelsen ut ukentlig så lenge vi har denne situasjonen, både for å oppdatere oss i næringen, men også myndighetene som nå etterspør denne type informasjon for å iverksette relevante tiltak.

Korona-undersøkelse: Sendt ut 10. mars, sist oppdatert 11. mars kl 12.00:

n=90

Har din virksomhet ansatte i karantene per i dag?

 • Ja: 23%
 • Nei: 77%

Har din virksomhet en policy for å håndtere korona-utbruddet?

 • Ja: 77%
 • Nei: 22%
 • Vet ikke: 1%

Har dine virksomhet innført reiserestriksjoner?

 • Ja: 63%
 • Nei: 37%

Vil din virksomhet bli økonomisk påvirket av utbruddet?

 • Sterkt positivt: 1%
 • Positivt: 3%
 • Nøytralt: 42%
 • Negativt: 52%
 • Sterkt negativt: 2%

I hvilken grad påvirker kronekursen din virksomhet?

 • Sterkt positivt: 2%
 • Positivt: 8%
 • Nøytralt: 43%
 • Negativt: 35%
 • Sterkt negativt: 12%

Har din virksomhet avlyst deltagelse eller gjennomføring av konferanser/messer?

 • Ja: 72%
 • Nei: 25%
 • Vet ikke: 3%

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap