Juridisk bistand for teknologisektoren

Nyheter | 13. mars 2020

Covid, Medlem

Vår juridiske samarbeidspartner SANDS Advokatfirma har etablert en egen Korona Task Force rettet spesifikt mot teknologisektoren. Her finner du også info i henhold til dagens situasjon og våre standardavtaler.

Oppdatert: 13. mars kl. 15.00

De seneste dagene har norske myndigheter innført omfattende tiltak for å hindre videre spredning av koronaviruset. Alle barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner er stengt, og alle som har mulighet til det oppfordres å jobbe hjemmefra. I tillegg må alle som har vært i utlandet utenfor Norden de siste 14 dagene holde seg i hjemme-karantene.

Flere av våre medlemmer har reist juridiske spørsmål om hvordan de bør gå frem for å håndtere den kommende perioden. Vi har spesielt fått spørsmål om forholdet til inngåtte kontrakter, erstatningsansvar ved forsinkelser, om regler for permitteringer av ansatte, og om finansielle forhold.

Vi vil oppdatere denne siden fortløpende med svar på nye spørsmål fra våre medlemmer. Rådene nedenfor er gitt av vår juridiske samarbeidspartner, SANDS Advokatfirma.

SANDS har for øvrig etablert en egen Korona Task Force rettet spesifikt mot teknologisektoren, som tilbyr spisset kompetanse innen generell kontraktsrett og i særdeleshet IKT-Norges standardavtaler, på arbeidsrettsområdet, på selskaps-rettslige og finansielle problemstillinger og på skatterettslige forhold.

De vil arrangere åpne konferanse-calls neste uke hvor IKT-Norges medlemsbedrifter kan få svar på juridiske spørsmål de måtte ha.

Første call vil være tirsdag 17.3 kl. 14.00. Du kobler deg opp slik:

From a Video system: gisle.arnes@call.sands.no

Skype for Business or Lync: gisle.arnes@call.sands.no

From your browser: Click this link to start a browser call

From your phone: +47 23961629

Voice conference code: 25196189#

Guest pin code: None

Dersom det er spørsmål knyttet til det nedenstående eller til SANDS Korona Task Force kan følgende kontaktes:

Stig Nordal, Partner/Advokat: +47 48 01 65 62, stig.nordal@sands.no

Gisle Årnes, Partner/Advokat: +47 922 22 330, gisle.arnes@sands.no

Odd Moe, Partner/Advokat:+47 48 01 65 70, odd.moe@sands.no

Per Bronken, Partner/Advokat: +47 48 01 65 28, per.bronken@sands.no

Les også: IKT-Norges standardavtaler – Juridiske spørsmål som kan oppstå i forbindelse med korona-situasjonen

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap