Tiltak for å sikre oppstart- og vekstselskaper

Nyheter | 25. mars 2020

Covid, Skatter og avgifter

Norsk næringsliv er hardt rammet av dagens situasjon. For å sikre den videre driften av små bedrifter og selskaper i oppstart- og vekstfasen, vil tilførselen av likviditet de kommende ukene og månedene være avgjørende.

Tilgang på kapital vil også på lenger sikt være vesentlig for å opprettholde selskapenes innovasjons- og konkurranseevne.

IKT-Norge foreslår her, på vegne av våre medlemsbedrifter, tiltak som vil bidra til å avhjelpe situasjonen mange oppstart- og vekstselskaper nå befinner seg i. Disse tiltakene er ment å treffe bedrifter som faller utenfor regjeringens tiltakspakke som ble lansert forrige fredag, og ble i går (24.03) sendt til regjeringen og andre politiske miljøer

Oppsummering av foreslåtte tiltak:

 • Opprettelse av et garantifond for lån til SMB-er via lånebaserte folkefinansieringsplattformer.
 • 50% av det statlige sikringsfondet for lån til SMB-er bør øremerkes småbedrifter og bedrifter som ikke er lånekunder fra før.
 • Bedrifter med SkatteFUNN-godkjenning må få oppgjør for FoU utført i 2019 så raskt som mulig.
 • Selskaper med SkatteFUNN-godkjente prosjekter, må få kuttet omsetningsgrensen for MVA-registrering.
 • Arbeidsgiveravgiften kuttes ut 2020.
 • 120 dagers betalingsutsettelse for skatter og avgifter i 2020.
 • Utvidet ordning for opsjonsbeskatning.
 • Utbetaling av ekstra etableringstilskudd til bedrifter som har mottatt etableringstilskudd fra Innovasjon Norge de siste 3 årene.
 • Ekstra utlysninger gjennom Forskningsrådets store programmer (Innovasjonsprosjekter for Næringslivet og nye demonstrasjons- og pilotprosjektordninger) med kontinuerlig og rask saksbehandling.
 • Økte rammer for både tilskudd og lån hos Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd ut 2020 og 2021.
 • Offentlige virksomheter opprettholder pågående og planlagte IT prosjekter.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap