Til alle våre medlemmer

Nyheter | 13. mars 2020

Covid, Medlem, Skatter og avgifter

Vi ber alle våre medlemmer som ønsker råd i forbindelse med korona-situasjonen om å ta kontakt, enten det være seg juridisk rådgivning eller å håndtere kommunikasjonsmessige utfordringer.

Vi vil, etter å ha fått klarhet i din situasjon, sette dere i kontakt med våre avtaleparter. Les mer om dette her.

Hvordan håndtere Korona-situasjonen?

Vi vet at mange opplever en vanskelig situasjon både blant ansatte, for egen virksomhet, for partnere og kunders virksomheter. I dag kom Regjeringen med de første strakstiltakene for å bøte på dette. Tiltakene behandles i Stortinget nå, og vi har tillit til at de iverksettes straks:

 • Redusere antall dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering fra 15 til 2 dager. Det innebærer at staten tar en større del av regningen for bedrifter som nå opplever utfordringer.
 • Oppheve ventedagene før dagpengeutbetalingene starter for de som permitteres.
 • Redusere kravet til arbeidstidsreduksjon fra 50 til 40 prosent for rett til dagpenger under permittering.
 • Endre skattereglene slik at bedrifter som går med underskudd, kan tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år.
 • Endre skattereglene slik at eiere av bedrifter som går med underskudd, skal kunne få utsettelse av betaling av formuesskatt.
 • Personlige næringsdrivende får utsatt første termin av forskuddsskatten fra 15. mars til 1. mai.

Utførlig informasjon kan leses her.

Her er NAVs informasjon til arbeidsgivere som må permittere ansatte.

IKT-Norge ønsker innspill

IKT-Norge er blitt bedt om å komme med innspill fra vår næring. Mandag 16. mars vil vi derfor sende ut en undersøkelse til alle våre medlemmer for å be om innspill. Vi trenger at så mange som mulig svarer på denne.

Tiltak vi mener er fornuftige nå er bl.a:

 • Utsatt innbetaling av arbeidsgiveravgift.
 • Korte ned innbetaling fra offentlige aktører ifm kontrakter inngått med privat sektor.
 • Innovasjon Norge må tilby lån til hastelån og kredittgarantier til norske oppstart og vekstbedrifter.
 • Innovasjon Norge må tilby forenklet lånebehandling spesielt for små selskaper.
 • Staten med utvidede garantier ifm næringslivets forpliktelser til norske banker.
 • Økonomisk tiltakspakke for nettbaserte løsninger ifm hjemmeskole i hele Norge.

Har andre innspill du vil dele med oss?  Send gjerne til post@ikt-norge.no

VIKTIG: Dersom dere opplever ekstraordinære kostnader i forbindelse med situasjonen er det viktig at dette dokumenteres.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap