Riktig lønn ? Få svaret med IKT-Norges lønnsundersøkelse.

Nyheter | 28. mars 2022

undersøkelse

60- 90 prosent av kostnadene hos våre medlemmer stammer fra lønn. For å lykkes med en lønnsstrategi er det avgjørende å vite hva ‘de andre’ gir i lønn. Det svaret kan du få nå.

I samarbeid med Nordic Reward Partners produserer IKT-Norge en enestående lønnsundersøkelse som i detalj kartlegger de aktuelle lønnsforholdene i IT-industrien. Den erstatter magefølelsen, med nøyaktige data på de viktigste lønnskomponenter for de spesialiserte stillingene i vår bransje. Den er det ideelle verktøyet for alle beslutninger om de ansattes lønn. 

 

  • Undersøkelsen er designet spesifikt for og med den norske IT bransjen
  • Detaljerte data på lønnsforholdene, og utviklingen i bransjen
  • Dekker spesialist stillinger innen f.eks IT-arkitektur, UX, AI. o.l.
  • Dekker også generalist stillinger innen HR, Finans o.l.
  • Totalt 15 funksjonsområder og over 60 individuelle jobber, med beskrivelse av rollene
  • I alle roller vil data vil bli brutt ned etter bedriftsstørrelse og om mulig andre parametere som geografi
  • Politikk på områder som pensjon, firmabil mv.
  • Data på lønnsvekst – inkludert forventninger for det kommende året.
  • Full anonymitet – ingen deltagere eller enkeltpersoner kan identifiseres (annet enn firmanavnet på deltakerlisten)

Bli med i undersøkelsen og få 50% rabatt på lønnsstatistikken

Antall ansatte i Norge Deltaker Ikke-deltaker Ikke medlem av IKT Norge
0-9  5.000 10.000 15.000
10-19 10.000 20.000 30.000
20-49  15.000 30.000 45.000
50-199   20.000 40.000 60.000
200-499  25.000 50.000 75.000
500-999  30.000 60.000 90.000
1.000+  35.000 70.000 105.000

 

Klikk her for å registrere deltakelse i undersøkelsen.

 

Det er enkelt å delta:

 *   Rapportering i excel ark (med kryptert opplasting) med frist 30 mai.
 *   Undersøkelsen publiseres i slutten av juni
 *   Materialet og undersøkelsen er på engelsk

Har du spørsmål, ønsker å delta i neste års undersøkelse, eller ønsker å kjøpe adgang til rapporten? Kontakt Managing Partner Jon Sannes i Nordic Reward Partners direkte på jon@nordicrewardpartners.com eller ring +45 23 99 96 25 (Jon er norsk).

Nordic Reward Partners er Nordens ledende leverandør av industri-spesifikke lønnsundersøkelser. Les mer her.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap