– Ønsker å bidra med våre synspunkter og erfaringer

Nyheter | 29. mars 2022

Kompetanse, Medlem

I fjor ble A-2 Norge medlem av IKT-Norge. – Vi ønsker et fellesskap som er opptatt av de generelle problemstillingene i vår bransje og som kan være et kontaktpunkt inn mot offentlige myndigheter.

Hvem er dere, og hva er deres hovedvirke?
A-2 Norge er et rådgivningsselskap etablert i 2003. Vi er ca. 60 konsulenter som i snitt har over 20 års erfaring fra utviklingsprosjekter og ledelse i privat og offentlig sektor. Vår erfaring dekker planlegging av digitaliseringstiltak, omstillinger og utvikling av nye arbeidsområder samt bistand til gjennomføring av IT-prosjekter. Vi er leverandøruavhengige og yter bistand hovedsakelig gjennom erfarne konsulenter.

 

Hva er status på deres virksomhet, og hva er deres fremste mål i tiden fremover?
Den siste tiden har markedet vært sterkt preget av digital transformasjon i privat og offentlig sektor, og ikke minst i helsesektoren. A-2 har meget erfarende rådgivere som har bistått våre kunder i en rekke omstillinger med alt fra kommunesammenslåing til digitale sykemeldinger i NAV, samt bærekraftig, kunderettet og datadrevet utvikling av kollektivtrafikk. Vi har også vært tungt engasjert i planlegging og utvikling av sammenhengende digitale løsninger for helsesektoren i Norge. I bank og forsikring jobber vi med betalingsformidling, etterlevelse av reguleringer (compliance) og vurdering av nye løsninger, samt hvordan ny teknologi som kunstig intelligens og skyløsninger kan utnyttes. Eiendomsforvaltning er et område med store verdier på spill og hvor det er i ferd med å vokse fram nye løsninger. På dette området er vi engasjert i flere prosjekter innenfor helse, kommune og i handel.

Vi arbeider både med løpende kvalitetssikring for styringsgrupper, bistand til flere departementer til å følge opp store og komplekse prosjekter i underliggende etater og KS1 og KS2 gjennomganger i henhold til Staten prosjektmodell for store investeringer.

I tiden fremover ønsker vi å bygge videre på vår erfaring innenfor bransje, teknologi og gjennomføring for i enda større grad kunne bidra til å forene teknologi og forretningsmessige mål med realistiske og effektive gjennomføringsmodeller. Vi ønsker å bidra til å bygge opp helhetlige strategier for digital transformasjon, gode og realistiske planer for digitaliseringstiltak og bidra til å sikre vellykkede gjennomføringer.

 

 

Hva anser du som deres største vekstområde?
Rådgivning og bistand til gjennomføring av digitaliseringsprosjekter og digital transformasjon vil være den viktigste basis for A-2s vekst. Vi bistår våre kunder med å ta i bruk og anvende ny teknologi og hjelper til med å sikre en vellykket gjennomføring.
Grunnlaget for dette vil være forretningsmessig forståelse og kompetanse innen endringsledelse og organisasjonsutvikling samt områder som skyløsninger, sikkerhet, og kunstig intelligens. Våre primære bransjeområder vil være bank og forsikring, statlige og kommunale virksomheter, helse samt handel og industri.

 

Hva er det viktigste dere som stor aktør kan gjøre for å bidra til vekst i hele næringen?
Våre konsulenters lange erfaring kombinert med bredt innsyn i dagens og fremtidens IKT-utvikling og digital transformasjon gjennom mange og store kvalitetssikringsoppdrag, gjøre at vi har et godt grunnlag for å uttale oss om hva som fungerer og ikke fungerer uavhengig av moteretninger i markedet. Vi er også kjent for en sterk faglig integritet.
A-2 har også en strategi om å utvikle gode samarbeidsrelasjoner med andre selskaper med kompletterende kunnskap og erfaring for å kunne levere best mulig tjenester til våre kunder. Dette har vi gode erfaringer med, men fordrer raushet og vilje til å dele for alle parter.

 

Hva anser du som deres største/hindre utfordringer nå og i tiden som kommer?
Tilgangen til godt kvalifisert arbeidskraft vil alltid være den største utfordringen for vår type virksomhet. Generelt er mangelen størst innenfor mange kategorier av IT personell. Vi investerer svært mye i å videreutvikle de konsulentene vi har, men trenger også påfyll av folk med tilstrekkelig erfaring og kompetanse til å kunne bidra i våre krevende oppdrag. Vi rekrutterer fortrinnsvis folk med mer enn 3-5 års erfaring, noe som normalt er nødvendig for å kunne skape verdi i våre oppdrag.

Konsulentbransjen generelt sliter med mye mediedekning om overdreven konsulentbruk. Grunnlaget for slike oppslag er at alt for mange virksomheter ikke har noen gjennomtenkt strategi for bruk av egne og eksterne ressurser (sourcing strategi). Som en reaksjon blir det ofte kuttet ned på all konsulentbruk, også på områder hvor det ikke er lønnsomt å ha egne folk fast ansatt eller hvor det kreves annen kompetanse enn den som finnes i organisasjonen.

 

Hvorfor ble dere medlem av IKT-Norge?
Vi ønsker et fellesskap som er opptatt av de generelle problemstillingene i vår bransje og som kan være et kontaktpunkt inn mot offentlige myndigheter og bransjeorganisasjoner. Vi sitter sentralt i forhold til mange viktig problemstillinger i offentlig sektor og i finansnæringen, men kan ikke som leverandør ta opp disse problemstillingene direkte eller i media.

Hvilke forventninger har dere til medlemskapet i IKT-Norge, og hvordan benytter dere dere av det?
Vi håper å finne et faglig fellesskap i forhold til en del sentrale problemstillinger i bransjen og ønsker å kunne bidra med våre synspunkter og erfaringer.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap