– Gjør Norge sikrere

Nyheter | 20. oktober 2022

Cybersikkerhet, Kompetanse, Medlem

Alle virksomheter har digitalisering høyt oppe på sin agenda, men de færreste har tilstrekkelig fokus på sikkerhet. Det digitale trusselbildet endrer seg dag for dag og krever store endringer. Vår oppgave er å synliggjøre hvilke verdier som kan gå tapt og bevisstgjøre kundene om dagens cybertrusler, sier IKT-Norges nye medlem Data Equipment.

Data Equipment har operert i det norske markedet i mer enn 39 år og har i hele sin eksistens fokusert på IKT-sikkerhet og IKT-infrastruktur. Produktsammensetningen og løsningene har selvfølgelig endret seg mange ganger gjennom disse tiårene, men vi har hele tiden vært bevisst på å følge vår strategi spisskompetanse innen IKT-sikkerhet og infrastruktur, sier Egil Jahren, administrerende direktør i Data Equipment. 

– Vår kompetanse sammen med våre «best in class» produkter har gitt kundene robuste og sikre løsninger og vi har opparbeidet oss solide kundereferanser blant de største private selskapene og offentlige etatene i Norge, mener Jahren

Administrerende direktør i Data Equipment, Egil Jahren vil gjøre Norge sikrere.

I tillegg til å levere et sikkert nettverk, sikkerhet i skyen, sikkerhet på endepunkt og sikker e-post arbeider Data Equipment kontinuerlig med automasjon. – Vi implementerer stadig nye løsninger med nye funksjoner, men vi har en bevisst holdning på å forenkle hverdagen. Automasjon vektlegges på alle nivåer og selv om dagens løsninger er mer kompliserte enn tidligere, skal de være enklere å drifte, påpeker Egil Jahren.

Løser kompetanseutfordringene

–Vi kjenner alle til at det er et stort underskudd av IKT kompetanse i Norge, spesielt innen sikkerhet. Kompetansegapet i markedet er en tapt kamp. Det er kun mulig for de største virksomhetene i Norge å rekruttere tilstrekkelig sikkerhetskompetanse. Dette medfører at de fleste virksomheter i Norge ikke er i stand til å utnytte en tradisjonell sikkerhetsløsning. For å medvirke til å løse dette problemer, har vi etablert sikkerhetsplattformen «Intellisec». Dette medfører at kundene ikke krever lokal sikkerhetskompetanse, men kan anskaffe komplette sikkerhetstjenester fra oss. For å hjelpe våre kunder til å oppnå en bedre sikkerhet for å sikre sine verdier, arbeider vi etter NSM (Nasjonal sikkerhetsmyndighet) sine grunnprinsipper og Zero Trust prinsippet, sier Jahren

Data Equipment består i dag av 42 ansatte med fokus på sikkerhet og infrastruktur og har et klart motto i «Vi gjøre Norge sikrere». Dette gjør Data Equipment ved å levere komplette sikkerhetsløsninger og bidrar med kompetanseoverføring til kundene. – Vi skal være en attraktiv leverandør med høy kompetanse som skal gi våre kunder innen privat og offentlig virksomhet trygghet, påpeker Egil Jahren. 

Det digitale trusselbildet endrer seg dag for dag og krever store endringer. 

Ikke nok fokus på sikkerhet

Han tror også at det å synliggjøre verdiene i virksomhetene og bevisstgjøre kundene om dagens cybertrusler er et betydelige vekstområde. –Alle virksomheter har digitalisering høyt oppe på sin agenda, men de færreste har tilstrekkelig fokus på sikkerhet. Det digitale trusselbildet endrer seg dag for dag og krever store endringer. Dette må vi synliggjøre for alle virksomheter og hjelpe dem med å prioritere sikkerhetsarbeidet, sier Jahren.    

Tror på samarbeid og informasjonsutveksling

Ved å bli medlem i IKT-Norge håper Data Equipment å bli mer delaktig og synlig i næringen og at de kan utveksle informasjon med andre medlemsbedrifter. De peker særlig på hvor viktig det er å ta det digitale trusselbilde på alvor og at det må avsettes mer tid og ressurser til å håndtere dette. 

–IKT-sikkerhetsarbeid er en samfunnskritisk oppgave som vi må gjøre i fellesskap. Med et høyt digitaliseringstempo må vi alle bidra med å hindre cyberangrep, avslutter Data Equipments administrerende direktør, Egil Jahren

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap