Fjerning av momsfritak på elektroniske nyhetstjenester er helt feil vei å gå

Nyheter | 20. oktober 2022

Digitalisering, Skatter og avgifter, Statsbudsjett

IKT-Norge er sterkt kritiske til regjeringens forslag om å fjerne momsfritak for digitale medier som i hovedsak formidler nyheter gjennom “levende bilder”. Konsekvensene blir et redusert mediemangfold og mindre tilgang på redaksjonell nyhetsformidling til en viktig målgruppe som i stadig større grad får nyheter fra sosiale medier.

Under finanskomiteens høring om statsbudsjettet for 2023 ble forslaget om å fjerne momsfritaket på elektroniske nyhetstjenester et tema. Både Mediebedriftenes Landsforening og IKT-Norge påpekte en rekke negative konsekvenser ved forslaget. 

IKT-Norges adm. direktør Øyvind Husby, under finanskomiteens høring om bl.a. momsfritak på elektronisk nyhetsformidling.

IKT-Norges administrende direktør, Øyvind Husby mener avviklingen av momsfritaket er «helt feil vei å gå» og pekte på at tiltaket er et viktig grep i jakten på unge mediebrukere.

– Både kulturministeren og finansministeren sa tidligere i år siden at fritaket fungerer bra og har bidratt til mediemangfold, i forbindelse med at Norge fikk ESAs godkjennelse til å forlenge avtalen til 2028. Da er det rart at man et halvt år senere ikke synes det er en hensiktsmessig ordning, sier Husby til Kampanje.

IKT-Norge-sjefen mener også at det er viktig at fritaket må gjelde hele verdikjeden, både de som produserer og distribuerer nyheter, slik ordningen fungerer i dag.

Mediemangfoldet er mer enn bare NRK og TV2

– En effekt av denne ordningen er at det aldri har vært bredere tilbud av journalistiske nyhetskanaler hos distributørene. Mediemangfold er mer enn bare NRK og TV 2. Mediebegivenheter er også å se verdensbegivenheter fra andre journalistiske miljøer enn kun de norske, sier Husby. – Insentivet til å ha et bredt utvalg av nyhetskanaler forsvinner når prisen på disse kanalene går opp. Norge er et lite land og en del kanaler kan trekke seg ut av Norge hvis de ikke får den distribusjonen de ønsker, påpeker Husby.

– En av utfordringene er at TV 2 har priset nyhetskanalen sin veldig høyt og lagt den inn i sine kanalpakker. Én tilpasning kan være å sette et tak på hvor stor verdi man kan sette på nyheter i en grunndistribusjon. Da kan ikke noen prise nyhetskanalene sin uforholdsmessig mye, mener Husby. 

Uklart og forvirrende fra regjeringen

I sitt skriftlige innspill til finanskomiteen pekte IKT-Norge også på at helheten i regjeringens politikk på dette området framstår som uklar og forvirrende. 

“Hvordan en ordning både kan være lite målrettet og samtidig har stor betydning og er noe regjeringen er svært fornøyd med, framstår i beste fall som forvirrende. Når vi i tillegg tar med at det på statsbudsjettets utgiftsside foreslås at det bevilges 135 mill. kroner til “kompensasjon til kommersiell allmennkringkasting”.  Bevilgningen går i sin helhet til TV2 for å “sikre produksjon av riksdekkende nyhetssendinger utenfor Oslo”, mens regjeringen samtidig mener at det er “vesentlige ulemper med å gi støtte til TV-kanalers nyhetsproduksjon via merverdiavgiftsfritak” framstår helheten i regjeringens politikk som særdeles inkonsekvent.”, skriver IKT-Norge. 

IKT-Norge peker også på en rekke negative konsekvenser av forslaget:

  • Et bortfall av mva.-fritak vil medføre økte priser for tilgang til tv-kanaler for vanlige folk. Det kommer på toppen av alt annet som blir dyrere og står i motstrid til regjeringens hovedbudskap om at budsjettet skal hindre prisstigning. 
  • Forslaget  vil medføre redusert lønnsomhet i hos TV-distributørene, som langt på vei er de samme som er utbygger og tilbydere av fiber, mobil og bredbåndstjenester. Igjen vil det enten medføre mindre investeringer i digital infrastruktur eller økte priser. 
  • Forslaget vil medføre bortfall av en rekke internasjonale nyhetskanaler og minske mediemangfoldet og tilbudet til forbrukerne. Det norske demokratiet trenger et rikt tilbud av nyhetskanaler fra ulike deler av verden. Kanalene bør være bredt distribuert i den norske befolkningen. 
  • Og forslaget viser at regjeringen ikke har tatt inn over seg de store endringene som er i nordmenns medievaner, spesielt blant unge. 

 

Les mer i Kampanje (bak betalingsmur)

Se opptak fra budsjetthøringen i finanskomiteen her

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap