– Riktige og viktige cybersikkerhetstiltak fra regjeringen

Nyheter | 18. mars 2022

Cybersikkerhet

IKT Norge støtter regjeringens forslag om økte bevilgninger for å ruste oss mot digitale angrep og trusler.

– Det er både riktig og viktig at regjeringen foreslår økte bevilgninger både til forsvaret og til sivil sektor for å ruste Norge i møte med økte digitale trusler fra fremmede makter. De forslagene regjeringen i dag varsler, er helt i tråd med IKT Norges innspill til hhv revidert nasjonalbudsjett 2022  og til statsbudsjettet for 2023, sier IKT Norges administrerende direktør Øyvind Husby.

IKT Norge har lenge vært bekymret for Norges evne til å håndtere digitale angrep og trusler.

– Russlands invasjon av Ukraina har aktualisert denne problemstillingen ytterligere. I en situasjon der norske råvarer som olje og gass erstatter tilsvarende russiske, er det dessverre nærliggende å frykte angrep på norsk infrastruktur og norske institusjoner, sier Husby.

Dette bekreftes også i den oppdaterte trusselvurderingen PST har offentliggjort i dag. Derfor er det helt nødvendig å øke beredskapen og bevilge mer penger til tiltak som kan forhindre slike angrep, sier Øyvind Husby

IKT Norge er spesielt bekymret for kommunesektorens evne til å møte digitale angrep og håper at den foreslåtte bevilgningen på 50 millioner kroner for 2022, følges opp med økte bevilgninger også i 2023. Bare ca. 60 prosent av norske kommuner mener at de har sikret sine egne data godt nok. Rapporten «IT i praksis» (Rambøll 2021) viser at kun 38 prosent av kommunene mener at de selv har tilstrekkelig kompetanse på informasjonssikkerhet.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap