Ber regjeringen prioritere cybersikkerhet og bredbånd

Nyheter | 17. mars 2022

Bredbånd, Cybersikkerhet, Statsbudsjett, Studieplasser

IKT-Norge ber regjeringen prioritere å øke investeringene i cybersikkerhet og bredbånd i revidert nasjonalbudsjett (RNB) som legges fram i mai.

I et brev til Finansdepartementet viser IKT-Norge til at den nye trusselsituasjonen som følge av Russlands invasjon i Ukraina og økte strømpriser er hendelser som det ikke er tatt høyde for i statsbudsjettet for 2022 og som derfor må adresseres i revidert nasjonalbudsjett (RNB).

IKT-Norge har i lenger tid adressert manglende cybersikkerhet i Norge. Advarslene fra de hemmelige tjenestene i Norge har vært svært tydelige de siste to årene: Kina og Russland planlegger, og gjennomfører, hybride operasjoner mot Norge med hensikt å skade Norges omdømme, økonomiske interesser og undergrave vår evne til å håndtere krisesituasjoner.

– Situasjonen er nå prekær og Russlands invasjon i Ukraina har medført at den digitale trusselen mot norsk infrastruktur har økt dramatisk. Vi forventer derfor at flere tiltak blir foreslått senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, sier Husby.

IKT Norge har i brevet til Finansdepartementet foreslått følgende tiltak:

  • Bevilgningene til cybersikkerhet over forsvarsdepartementets budsjett økes med 100 mill. kr.
  • Det bevilges 100 mill. kr øremerket til digitale sikkerhetstiltak i kommunesektoren.
  • Det etableres 500 nye IKT-studieplasser, hvorav 100 knyttet til digital sikkerhet og det etableres et program for videreutdanning av cyber-ressurser.
  • Det varsles at det snarest etableres mer omfattende og mer formelle strukturer for samarbeidet mellom offentlig og privat sektor knyttet til utveksling av informasjon, kompetanse og beredskapsøvelser og det blir obligatorisk å rapportere cyberangrep på norske bedrifter, institusjoner og organisasjoner.

IKT Norge foreslår videre at en liten del av de store ekstrainntektene som staten får inn gjennom økte strømpriser investeres i lønnsom infrastruktur som bredbåndsutbygging i hele landet i tillegg til at det også må etableres en kompensasjonsordning for næringslivet.

– Investering i samfunnsøkonomisk lønnsom infrastruktur som bredbånd er også helt i tråd med handlingsregelen, påpeker Øyvind Husby.

Les hele brevet fra IKT Norge til finansdepartementet her: IKT Norges innspill til RNB 2022.

 

Illustrasjonsfoto: Stortinget

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap