IKT-Norge advarer mot særnorsk regulering av personvern på sosiale medier

Høringsuttalelser, Nyheter | 1. november 2022

Cybersikkerhet, Datadeling, Personvern

I et høringsinnspill til Stortingets justiskomite advarer IKT-Norge mot å “finne opp” særordninger i påvente av implementering av viktige EU-reguleringer som EUs Digital Service Act (DSA) og EUs Digital Markets Act (DMA)

Bakgrunnen for høringsinnspillet er et representantforslag fra Venstre om bedre personvern på sosiale medier. 

IKT-Norge støtter forslagsstillernes intensjon om at det er et behov for en bedre regulering av de store plattformselskapene, enklere å forstå hva man som forbruker aksepterer ved samtykke og bedre og tydeligere retningslinjer knyttet til den enkeltes personvern.  

Vidtrekkende konsekvenser

IKT-Norge støtter likevel ikke de konkrete forslagene som er fremmet, fordi vi mener de er svært vidtrekkende uten at konsekvensene av forslagene er tilstrekkelig belyst. IKT-Norge mener at DSA og DMA langt på vei ivaretar forslagsstillernes intensjoner og at eventuelle nasjonale tilpasninger må gjøres i forbindelse med innlemmelsen av disse og etter en bred debatt. Vi henviser i så måte til en god gjennomgang av hva disse forordningene inneholder i personvernkommisjonens rapport.

I tillegg er enkelte av forslagene i representantforslaget, en viktig del av personvernkommisjonens utredning og forslag som nå skal på høring. Vi finner det uheldig om Stortinget “kortslutter” denne prosessen. 

Deling av personopplysninger har også positive sider

På mer generelt grunnlag vil IKT-Norge påpeke at det ikke er tvil om at der skapt store verdier ved å dele personopplysninger. De store plattformselskapenes forretningsmodeller har åpenbart hatt og har negative sider som det er behov for å regulere. Det gjelder både hvordan personopplysninger har blitt brukt og det gjelder skattlegging og fordeling av inntekter. Derfor er det som nevnt innledningsvis behov for regulering, som også er grunnlaget for DSA og DMA.  

På den annen side har deling av personopplysninger også mange positive sider, gitt at det skjer i åpenhet og med aksept. Målrettet reklame mot mikrosegmenter basert på personopplysninger, er selve motoren til at vi har fått et mylder av nye selskaper som kan ta opp kampen mot de store. Dette har skapt en eksplosjon av innovasjon og små selskaper som har lykkes fordi reklamen for produkter og tjenester kan målrettes og til en relativt lav verdi. 

Europa og Norge må bli ledende

Den største trusselen mot personvernet på sikt er ikke nødvendigvis de store amerikanske plattformselskapene, men at vi i Europa og Norge ikke klarer å utvikle og bli ledende på teknologi og på å etablere forretningsmodeller og verdiskapning basert på data, også persondata. Eller at vi ikke klarer å bli ledende på teknologi for å beskytte oss mot organiserte kriminelle og statlig aktører, som bevisst angriper våre verdier.

Personvern er svært viktig. Tillit til at data er trygge og at systemer og forretningsmodeller faktisk tjener samfunnet er avgjørende.  Det kan bare skje gjennom fornuftig, internasjonale reguleringer som samtidig bidrar til at udemokratiske stater ikke får friere spillerom i “teknologikrigen” enn det som gjelder for andre, skriver IKT-Norge i høringsinnspillet. 

 

Les hele høringsinnspillet til IKT-Norge her

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap