Nyttig avklaring fra Finansdepartementet

Nyheter | 1. november 2022

Konsulenter, Skatter og avgifter, Statsbudsjett

Finansdepartementet har avklart at eventuell økt arbeidsgiveravgift vil medføre økte priser på det offentliges kjøp av konsulenttjenester.

 

Etter at det i forslaget til statsbudsjett er foreslått å øke arbeidsgiveravgiften med 5 prosent på inntekter over 750 000 kroner har det vært uklart hvordan formuleringen “offentlige avgifter” skal forstås i punkt 4.5 i statens standardavtale med konsulentkjøp mv (SSA B) hvor det står at: «Prisene kan endres i den utstrekning reglene for offentlige avgifter endres med virkning for konsulentens vederlag eller kostnader».  IKT-Norge har derfor henvendt seg til Finansdepartementet for å få en avklaring på dette spørsmålet?

Ber DFØ lage veiledning

I kommunikasjon mellom Finansdepartementet og IKT-Norge klargjør departementet at økt arbeidsgiveravgift er omfattet av formuleringen “offentlige avgifter” og at det kan gi grunnlag for endring av pris. 

“Både DFØ og Finansdepartementet mener en naturlig forståelse av ordlyden er at arbeidsgiveravgift omfattes av begrepet «offentlig avgift», og at endringer i arbeidsgiveravgiften derfor kan gi grunnlag for endring av priser. Hvordan prisene skal endres, og krav til dokumentasjon, må imidlertid bero på en konkret vurdering. Finansdepartementet vil be DFØ lage en kort veiledning om dette punktet i avtalen.”, heter det i svaret fra departementet.

Bør ikke vedtas

– Vi i IKT-Norge håper fortsatt at Stortinget skal sette ned foten og ikke vedta regjeringens forslag om økt arbeidsgiveravgift på inntekter over 750.000 kroner, eller i det minste presisere at økningen kun gjelder i 2023. Men dersom Stortingsflertallet støtter regjeringens forslag, er det i det minste viktig og ryddig for mange av våre medlemmer at Finansdepartementet og DFØ er klare på at økt arbeidsgiveravgift vil medføre økte priser på bla. konsulenttjenester som leveres til det offentlige, sier IKT-Norges direktør for næringspolitikk og kommunikasjon, Geir Olsen

Olsen roser også finansdepartementet for raskt svar på henvendelsen fra IKT-Norge.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap