Offentlige anskaffelser – den viktigste motoren for endring i Norge?

Nyheter | 1. november 2022

Offentlige anskaffelser

Hvert år kjøper det offentlige varer og tjenester for over 600 mrd. Det er en tredjedels statsbudsjett. Og det gir store muligheter til endring og innovasjon som vi må bruke bedre.

IKT-Norges Øyvind Husby under åpning av seminar om offentlige anskaffelser i regi av advokatfirmaet Føyen og IKT-Norge

–Offentlige anskaffelser er den viktigste økonomiske motorene i Norge for digitalisering av det offentlige, drive innovasjon i næringslivet, få gjennomført det grønne skifte, og styrke Norges sikkerhet og beredskap, sa IKT-Norges administrerende direktør Øyvind Husby da han åpnet seminar om nettopp offentlige anskaffelser i regi av advokatfirmaet Føyen og IKT-Norge i dag.

– Hvis vi klarer å bli bedre på dette område, kan det derfor ha enorm effekt. Både for hvert enkelt selskap, men også for å nå viktige politiske målsettinger gjennom bedre anskaffelser, påpekte Husby.

På dagens seminar ble en rekke utfordringer sett fra leverandørsiden belyst:

  • Innkjøper vet ofte ikke nok om hva de egentlig skal kjøpe. Det ber ikke om løsning, men om teknologi.
  • Det brukes feil standardkontrakter som medfører følgefeil gjennom hele prosessen. 
  • Mangel på markedsdialog. Innkjøper forstår ikke hvilke muligheter som finnes. 
  • Statens standardkontrakter dekker sjelden alt. Avtaler må alltid skreddersys.
  • Nesten ingen offentlig innkjøper vektlegger bærekraft, selv om det er tydelige politiske signaler om at det skal gjøres og leverandører har investert mye i både kunnskap og teknologi for å kunne gjøre det. 

 

Lars Folkvard Giske og Vera Hovelsen fra Føyen

 

Vera Hovelsen, Lars Folkvard Giske og Kjetil Wick Sætre fra Føyen gikk også gjennom det juridiske rammeverket for offentlige anskaffelser og belyste bl.a. hvilke muligheter det er for dialog mellom oppdragsgiver og potensielle leverandører, hvilke avklaringer som kan og må gjøres underveis i en anbudsprosess og hvilke endringsmuligheter som finnes i inngåtte kontrakter. 

Føyen kom også med tips til hvordan tilbud bør utformes og innleveres, og hvordan forhandlinger forberedes og gjennomføres. 

 

IKT-Norge og Føyen vil arrangere flere tilsvarende seminarer i tiden som kommer. Meld deg på vårt nyhetsbrev eller følg med på våre nettsider.  

Vi anbefaler også vårt sett med standardavtaler som forenkler avtaleinngåelsen mellom kunder og leverandører. Avtalene er spesielt rettet inn for selskaper innen SMB-segmentet og dekker alt fra innleie og outsourcing av arbeidskraft til SAAS-tjenester

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap