Uforståelig fra DFØ

Nyheter | 29. juni 2023

Digitalisering, Offentlige anskaffelser, Skatter og avgifter, Statsbudsjett

IKT-Norge stiller seg helt uforstående til anbefalingene fra DFØ om at økt arbeidsgiveravgift ikke skal gi grunnlag for prisendring knyttet til leveranser til offentlige oppdragsgivere.

DFØ har i dag publisert en «veileder» knyttet til økt arbeidsgiveravgift hvor de konkluderer uforståelig med at økningen i arbeidsgiveravgift ikke gir rett til prisendring og at de derfor anbefaler offentlige oppdragsgivere å avvise prisendringskrav. 

– Dette er en svært overraskende anbefaling og det har vært en merkelig prosess både innholdsmessig og prosessuelt, sier Geir Olsen, direktør for næringspolitikk og kommunikasjon i IKT-Norge. 

Juridisk bindende

IKT-Norge anser tilbakemeldingene fra Finansdepartementet fra oktober i fjor om at “Både DFØ og Finansdepartementet mener en naturlig forståelse av ordlyden er at arbeidsgiveravgift omfattes av begrepet «offentlig avgift», og at endringer i arbeidsgiveravgiften derfor kan gi grunnlag for endring av priser.» som juridisk bindende og vil derfor vurdere å forfølge saken både rettslig og politisk. 

– I “dialogen” med både DFØ og Finansdepartementet har det hele tiden vært snakk om hvordan merkostnadene knyttet til økt arbeidsgiveravgift skulle beregnes og hvilke eventuelle dokumentasjonskrav som skulle oppstilles, ikke om det var grunnlag for prisendring, hevder Olsen. 

Det har tatt DFØ 8 måneder å publisere en samlet vurdering på litt over en side

Kritisk til prosess og hemmelighold

Olsen er også svært kritisk til prosessen, både fra departement og DFØ. – DFØ kuttet enhver form for dialog med leverandørsiden etter innspillsmøtet vårt 16. desember i fjor. Etter den tid har det vært ensidige purringer og henvendelser fra vår side. Det har tatt DFØ 8 måneder å publisere en samlet vurdering på litt over en side.  Det ser heller ikke spesielt bra ut at Finansdepartementet har avslått IKT-Norges innsynsbegjæring i dialogen mellom departement og DFØ knyttet til dette arbeidet, på et svakt juridisk grunnlag. I sum framstår dette som en skinnprosess med et diktat fra Finansdepartementet til DFØ om å spare statskassen for merutgifter som følge av en særdeles lite gjennomtenkt avgiftsøkning, mener Olsen. 

Ingen veileder

IKT-Norge mener også at ikke er en “veileder” DFØ har publisert, men en slags vurdering på en og en halv side der de konkluderer med at arbeidsgiveravgift allikevel ikke omfattes fordi den treffer alle arbeidsgivere. 

– For det første er det faktisk feil. Den økte arbeidsgiveravgiften treffer ikke alle arbeidsgivere. For det andre gjelder den argumentasjonen for så godt som alle «offentlige avgifter». De treffer «alle». IKT-Norge ber derfor DFØ og Finansdepartementet gi eksempler på hvilke avgifter de mener er omfattet av formuleringen «Prisene kan endres i den utstrekning, reglene for offentlige avgifter endres med virkning for konsulentens vederlag eller kostnader» i SSA-B.  

Den økte arbeidsgiveravgiften på inntekter over 750.000 kroner var svært lite gjennomtenkt og dårlig begrunnet fra regjeringens side

Parodisk

– Den økte arbeidsgiveravgiften på inntekter over 750.000 kroner var svært lite gjennomtenkt og dårlig begrunnet fra regjeringens side. Det blir noe spesielt når man forsøker seg med en enda dårligere begrunnelse for at offentlige oppdragsgivere ikke skal oppfylle sin del av inngåtte avtaler knyttet til økningen. Når vi i tillegg vet at regjeringen har valgt å kompensere offentlige arbeidsgivere med over en milliarder kroner for egen kostnadsøkning av den økte arbeidsgiveravgiften, blir bildet nærmest parodisk, avslutter Olsen. 

— 

Les også omtale av saken og IKT-Norges reaksjon hos digi.no og IKT-Norge vurdere rettslige steg mot staten samme sted.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap