Digitale læremidler tilpasses til ukrainske barn

Nyheter | 25. april 2022

Digitalisering, EdTech, Kompetanse

Norske edtech-selskaper og forlag jobber med å utvikle digitale læremidler til ukrainsk, slik at barn som har flyktet til Norge kan få undervisning på morsmålet.

I disse dager tar norske skoler imot mange barn og unge som har flyktet fra krigen i Ukraina.

– IKT-Norge er svært positive til kunnskapsminister Tonje Brennas initiativ til å bevilge 50 millioner til utvikling og tilpasning av digitale læremidler for ukrainske barn på flukt fra hjemlandet. Nå venter vi bare på at Stortinget snarlig vil vedta bevilgningen, sier Line Gaare Paulsen, direktør for utdanning i IKT-Norge.

– Det ligger i digitale læremidlers natur at de er raske å oversette sammenlignet med trykte bøker. Vi er stolte over at bransjen allerede er i gang og sikrer ukrainske barn et godt møte med det norske samfunnet, fortsetter Paulsen.

– Bare slik kan de fortsette sin skolegang. Det gjør også at de som skal bli i Norge over tid integreres, integreres i samfunnet understreker hun.

 

God overgang til nytt land
UDIs nye anslag viser at det kan komme så mange som 60 000 flyktninger fra Ukraina til Norge. Mange av disse er skoleelever.

– Ukrainske barn og elever som kommer til Norge skal raskt komme inn i trygge gode skoler og barnehager. Nå sørger vi for at skolene og barnehagene har læremidler og pedagogisk materiell på plass, slik at overgangen mellom Ukraina og Norge skal bli så god som mulig, sa kunnskapsminister Tonje Brenna i en pressemelding nylig.

Her er det presisert at av de 50 millionene skal 40 millioner kroner gå til å til å oversette og utvikle læremidler for skolene og pedagogisk materiell til barnehagene. 10 millioner kroner skal brukes på å tilpasse digitale ressurser til ukrainsk og utvikle fjernundervisningstilbud som kan brukes av kommunene som ikke klarer å få tak en ukrainsktalende lærer lokalt.

 

Opplæringsloven sikrer språkopplæring

Opplæringsloven viser at elever har rett til særskilt språkopplæring:

“Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge delar.”…. “Når morsmålsopplæring og tospråkleg fagopplæring ikkje kan givast av eigna undervisningspersonale, skal kommunen så langt mogleg leggje til rette for anna opplæring tilpassa føresetnadene til elevane.”

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap