Regjeringen jobber med ny strategi for digital kompetanse og infrastruktur

Nyheter | 28. mars 2022

EdTech, Kompetanse

Kunnskapsminister Tonje Brenna har startet arbeidet med ny strategi for digital kompetanse og infrastruktur.

Nyheten ble lansert torsdag 17. mars da IKT-Norge sammen med Creaza, Kikora, ILT Education, Inspera og WeVideo hadde invitert til bransjetreff.

Samlingen fant sted på Edtech Community i Oslo der de fem læringsteknologiselskapene er samlokalisert. Selskapene har høy aktivitet og høster stor anerkjennelse internasjonalt med over 200 land som brukere av sine løsninger.

– Etter to år med pandemi og et ekstremt trykk rundt digitalisering av skolen samles nå edtechbransjen for å markere at hverdagen er i gang – i en mer digital utgave enn noengang før, det forteller Carl Morten Knudsen, adm. direktør for Creaza, som var initaivtaker til bransjetreffet.

Stengte skoler tvang fram innovative måter å organisere læring og undervisning på. Å takle utfordringene som ble synlige under pandemien krever en sterkere koordinert innsats fra myndighetene. Særs gledelig var det derfor at prosjektleder Geir Ottestad, fra Kunnskapsdepartementet inviterer alle til innspillsmøte om Regjeringens arbeid med ny strategi for digital kompetanse og infrastruktur.

Mandag 4. april fra kl 13-15, vil Kunnskapsdepartementet holde et hybrid innspillmøte hvor Kunnskapsminister Tonje Brenna ber om innspill fra hele næringen.

– Med erfaringer fra pandemien har sentrale myndigheter et ansvar i å lage en langsiktig visjon for hvordan digital utdanning skal utvikles, understreket Geir Ottestad.

Arbeidet med strategien for barnehage, grunnskole og videregående opplæring skal bidra til regjeringens overordnede mål for å utløse det fulle potensialet i fagfornyelsen.

Et velfungerende digitalt økosystem for utdanning

IKT-Norge er invitert til å holde et 5 minutters innlegg på innspillsmøte.

– Barn og unge skal oppleve at praktiske evner og ferdigheter blir mer vektlagt i skolen sentralt, noe digitale læremidler egner seg svært godt til. Digitale læremidler av høy kvalitet og brukervennlighet sørger for at elever får ta i bruk kreative sider av seg selv, skaper dybdeforståelse og kan gi læring i alle fag som samfunnsfag, kunstig intelligens og koding, sier Line Gaare Paulsen, direktør for kompetanse og utdanning i IKT-Norge.

I tillegg må en slik strategi legge til rette for et velfungerende digitalt økosystem for utdanning, sier Gaare Paulsen.

Også Oslos ferske skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll besøkte Nordens største edtechhus. I tillegg avla skolebyråden Vika videregående skole et besøk for å lære mer om deres erfaringer med å være en heldigital skole.

– Når Vika VGS flytter over til Myntegata om noen år vil de samlokalisere seg med næringsdrivende som de ønsker å samarbeide med i skolehverdagen, sier rektor Stine Jeppesen.

Både skolebyrådens og Vika VGS engasjement imponerer og forplikter.

– Det er veldig kjekt å se når myndigheter, skoler og edtechutviklere jobber mot samme mål. Å gi elevene de beste forutsetningene for å delta og påvirke fremtidens samfunnsliv, avslutter Gaare Paulsen

Har du innspill til regjeringens nye strategi for digital kompetanse og infrastruktur? Da vil vi veldig gjerne høre fra deg.

 

Ta kontakt med Line Gaare Paulsen
Epost: Line@ikt-norge.no
Mob: 920 65 300

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap