IKT-Norge med ny realfagssatsing

Nyheter | 16. februar 2023

EdTech, Kompetanse, realfag, Statsbudsjett

Arbeidslivet sliter med å dekke behovet for ingeniører, teknologer og realister. IKT-Norge går derfor sammen med flere andre organisasjoner i en felles satsing for å få flere unge til å velge teknologi- og realfag.

Initiativtakerne til den nye realfagsatsingen, fra venstre rådgiver Kristian Ilner i Fellesforbundet, leder Guro Rørvik for Nasjonalt senter for realfagsrekruttering, direktør for kompetanse og utdanning Line Gaare Paulsen i IKT-Norge, visepresident Elisabet Haugsbø i Tekna, næringspolitisk direktør Nils-Ola Widme i Abelia og hovedstyremedlem Brynhild Asperud i NITO.

– En realfagsatsing må begynne tidlig. Det er for seint å starte på videregående, ingen 16-åringer våkner en dag og tenker at «yes, jeg skal satse på matte», interessen må vekkes mye før. Og det holder ikke med to timer programmering i 4. klasse, sier Line Gaare Paulsen, direktør for utdanning og kompetanse i IKT-Norge.

Sammen med Tekna, NITO, Abelia, Fellesforbundet og Nasjonalt senter for realfagsrekruttering, lanserte IKT-Norge det nye felles realfagsinitiativet «STEM for fremtiden» som har som mål å få flere unge til å utdanne seg innen realfag og teknologi. STEM er den engelske forkortelsen for Science, Technology, Engineering and Mathematics.

Det holder ikke med to timer programmering i 4. klasse

Mangler nasjonal realfagsstrategi

Bakgrunnen for initiativet er at Norge siden 2019 har stått uten en nasjonal realfagsstrategi. Initiativtakerne vil derfor ha regjeringen med en satsing slik at flere elever og studenter velger teknologi og realfag. Dette er høyaktuelt akkurat nå: 1. mars er det søknadsfrist til videregående opplæring, 15. april til høyere utdanning – tusenvis av elever og studenter sitter nå og bestemmer hvilken retning de skal ta i yrkeslivet..

Aktørene bak det nye initiativet har allerede sendt et brev til kunnskapsminister Tonje Brenna og forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe, de vi ber regjeringen bli med på en felles mobilisering for teknologi- og realfagene. 

Les brevet til statsrådene her

Etterlyser en mer ambisiøs satsing

Direktør for kompetanse og utdanning Line Gaare Paulsen i IKT-Norge viser til videre til regjeringens varslede ungdomsskolemelding og viktigheten av at skolen skal bli mer praktisk og variert.

– Kritisk tenkning i bruk av teknologi kommer til å bli utrolig viktig framover. Å lære elevene å se forskjell på kildene er en kode vi ikke har knekt ennå, sier Gaare Paulsen. 

IKT-Norge etterlyser en mer ambisiøs satsing på realfag fra regjeringen, og krever et realfagsløft i skolen med en tydelig styrking av realfagslærernes kompetanse. Satsing på digitale læremidler gjennom teknologiske skolesekk og flere IT-studieplasser er noen av tiltakene.

I høyere utdanning er det helt avgjørende å få flere til å velge teknologi- og realfag om samfunnet skal kunne løse utfordringene vi allerede står i. Arbeidslivet har allerede store udekkede behov innenfor IT-, teknologi- og ingeniørfag, det viser både NHOs kompetansebarometer som ble lagt fram 15. februar, og Teknas kompetanseundersøkelse fra høsten 2022

Praktisk undervisning

Lanseringen av det nye realfagsinitiativet skjedde hos IKT-Norges medlem MakeKit, som jobber for å gjøre realfag tilgjengelig for barn og unge gjennom programmerbare droner og biler. 

Tirsdag 14. februar var det ledere fra de seks organisasjonene og en gjeng ungdomsskoleelever fra Frydenberg ungdomsskole i Oslo som fikk leke og lære gjennom å bygge trehjuls biler som kunne fjernstyres med en microbit, en programmerbar liten databrikke.

Halldis (14) og Hermine (14) var to av elevene som deltok, de har begge valgt programmering som valgfag på skolen. 

– Jeg har alltid forstått matte og tenkte programmering er god kunnskap å ha, sier Halldis. 

Bedriften MakeKit jobber for å vekke barn og unges realfagsinteresse gjennom lek og praktisk læring. Her får Halldis (14), Hermine (14), Line Gaare Paulsen i IKT-Norge, Brynhild Asperud i NITO prøve fjernstyrte, selvbygde biler. Bak: leder Guro Rørvik for Nasjonalt senter for realfagsrekruttering og leder Steinar Holøs i MakeKit.

Les også: Må utdanne 40.000 flere med IKT-kompetanse innen 2030 og Krever ny satsing på realfag i skolen.

 

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap