Oppsummering: Krisetiltak

Nyheter | 16. april 2020

Covid

Fra onsdag 15. april er det mulig å søke for bedrifter å søke om støtte gjennom regjeringens tiltakspakker.

Her følger en oversikt over de viktigste tiltakene:

Tiltak fra Innovasjon Norge

Hjelp til oppstartsbedrifter:

 • Tilskudd til kommersialisering – fase 2
 • Oppstartslån – Maksimalt lånebeløp økes fra 1,5 til 2,4 millioner kroner.
 • Kommersialiseringstilskudd – Andel totale kostnader som kan dekkes gjennom tilskudd fra Innovasjon Norge økes fra 50% til 75%.

Hjelp til små- og mellomstore bedrifter

 • Ekstraordinært innovasjonstilskudd
 • Innovasjonslån – makslån per kunde økes fra 25 millioner til 50 millioner, og kan tilbys rentefritt i ett år og avdragsfritt i to år.
 • Innovasjonskontrakter og Miljøteknologiordningen – kravet til bidrag fra pilotkunder i forbindelse med Innovasjonskontrakter halveres.

Innovasjon Norge tilbyr også avdragsutsettelse, lavere renter og lavere krav til sikkerhet i denne perioden.

Klikk her for flere detaljer om ordningene forvaltet av Innovasjon Norge her.

Lånegarantiordningen

Lånegarantiordningen har en ramme på 50 milliarder kroner, og skal sikre økt likviditet til små, mellomstore og store bedrifter gjennom banklån.

Ordningen omfatter bedrifter som:

 • Er i akutt likviditetsmangel som følge av Covid-19 utbruddet
 • Er levedyktige under normale markedsforhold
 • Ikke var i økonomiske vanskeligheter per 31. desember 2019
 • Ikke får ordinær finansiering i egen/andre banker
 • Anses å kunne tilbakebetale lånet i løpet av 3 år (maks 12 måneder avdragsfrihet)

Kontantstøtteordningen

For bedrifter som opplever et stort fall i omsetning på grunn av coronakrisen vil statens kontantstøtteordning være aktuell å søke om. Gjennom den kan staten dekke deler av bedriftens faste kostnader.

Her finner du mer informasjon om kontantstøtteordningen, hvilke kriterier man må oppfylle for å være aktuell søker og hvilke kostnader som kan dekkes.

IKT-Norge anbefaler våre medlemmer å undersøke hvilke av tiltakene som er aktuelle for dere, og benytte seg av dem.

Samtidig vil vi gjerne høre fra dere om tiltakene ikke fungerer eller passer for deres situasjon, slik at vi kan gi følge opp dette overfor myndighetene og politikerne.

Les også: Våre fremste politiske saker i den ekstraordinære situasjonen

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap