Nær kritiske tilstander for oppstartsbedrifter

Nyheter | 16. november 2020

Covid, Digitalisering, Offentlige anskaffelser, undersøkelse

I følge en ny undersøkelse er situasjonen alvorlig for landets oppstartsselskaper om nåværende koronasituasjon strekker ut i tid.

Hver tredje gründerbedrift er på vei inn i det vi kan kalle «kritisk tilstand» innen tre til seks måneder.

– Oppstartsselskaper og små og mellomstore bedrifter (SMB) er særlig utsatt og det må konkrete tiltak til for å reversere trenden, sier Fredrik Syversen, direktør strategi og forretningsutvikling i IKT-Norge.

Syversen understreker at det i tillegg til Regjeringens koronatiltak med pengestøtte, som ikke traff spesielt godt på små selskaper, er helt prekært å ha betalende kunder.

Han fremmer derfor tre tiltak som umiddelbart bør tas fram fra verktøykassa:

  • Offentlig sektor må kjøpe produkter og tjenester fra oppstartsselskaper.
  • Store norske private selskaper må oppfordres til å styrke sin satsing på samarbeid og kjøp av og med norske gründerbedrifter.
  • Innovasjon Norge må ha større fokus på pengestøtte til kommersielle prosjekter mellom oppstartsvirksomheter og større private og offentlige virksomheter.

– Krisen er definitivt ikke over, og tiltakene må settes i verk nå. 2021 vil trolig bli minst like økonomisk utfordrende som 2020. Et godt samarbeid mellom offentlig og private sektor vil være helt sentralt for å komme gjennom krisen. Derfor er det bekymringsfullt at flere bedrifter i møte med offentlig sektor melder at prosesser og prosjekter blir utsatt gjentatte ganger, og snarere har bydd på motstand og utfordringer, heller enn samarbeidsvilje, sier Syversen.

Kritisk for mer enn halvparten om et år

Hele 55% svarer at det vil være kritisk for deres gründerselskap om nåværende situasjon varer mer enn 12 måneder. Små og mellomstore bedrifter og gründerbedrifter, og deres ansatte er spesielt utsatte.

– Norge har kompetansen, ressursene og ansatte, alt det som trengs for å gjennomføre et historisk digitalseringsløft for Norge. For SMBer og gründerbedrifter vil det være prekært at vi ikke tar foten av gassen, tvert imot, det er nå vi må gi gass for å ruste Norge for tiden etter krisen, avslutter strategidirektøren.

Undersøkelsen er utført av Oslo Business Region, IKT-Norge, Abelia, Virke og SMB Norge.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap