– Et blankt tiår ligger foran oss med store muligheter for omstilling og vekst

Nyheter | 7. januar 2020

Digitalisering, Medlem, Teknologi

Forrige tiår ble den tiden da vi som næring viste at vi har stor betydning for alle andre næringer og offentlig sektor, og ikke minst der teknologiutviklingen satte fart og vekstmulighetene ble store.

Vår betydning som næring betyr også et betydelig ansvar, og sammen med dere skal vi bidra til å gjøre Norge bra for digitale næringer og digitalisering bra for Norge. Hver dag skal vi i IKT-Norge lytte til og jobbe for bedre rammebetingelser for dere. Det betyr at vi trenger deres innspill og innsikt, slik at vi best mulig kan gjøre den jobben som skal til.

Heidi Austlid, adm.dir. i IKT-Norge (Foto: Veslemøy Vråskar)

Derfor håper jeg dere inviterer oss på besøk og til arrangementer, og ikke minst tar kontakt om det er noe dere ønsker å diskutere eller vil at vi skal hjelpe dere med. Samtidig vil jeg oppfordre dere alle til å delta på våre forum-møter og andre arrangementer. Vi er til for dere!

I 2020 vil det også skje mye arbeid som på kort og lang sikt vil påvirke dere. Allerede er Digitaliseringsdirektoratet på plass, og vi har store forventninger til kraft og fart i digitaliseringsarbeidet nasjonalt og lokalt, til styring, samordning og samarbeid – og ikke minst til klar rolledeling mellom offentlig og privat. Regjeringen jobber nå med flere strategier på viktige områder som ekom og digital økonomi, og 14. januar legger Nikolai Astrup fram den nasjonale strategien for kunstig intelligens. Partiene er også godt i gang med programarbeid, og vi skal sørge for gode digitale avtrykk der.

IKT-Norge har et godt team med medarbeidere som hver dag jobber for dere – og vi gleder oss til tett og godt samarbeid i 2020!

Heidi Austlid
Adm.dir., IKT-Norge

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap