Smittestopp-suksess: Digital dugnad krever noe av oss, og mye av myndighetene

Kommentarer og analyser | 17. april 2020

Digitalisering, Personvern

Hele Norge er invitert på digital dugnad.

Ved å laste ned Smittestopp, som tilbys av Folkehelseinstituttet og Simula Research, kan vi bidra til bedre smittesporing – og på sikt fjerning av inngripende smitteverntiltak som tynger samfunnet.

Vi håper at dette blir en suksess, og tilliten vi har til hverandre i Norge gir et godt utgangspunkt for at vi skal få dette til. Det skal ha tatt cirka fem timer etter lansering før over 600 000 av oss lastet ned appen.

Løsningen har vært gjenstand for debatt. Det er bra. Når hensynet til effektiv smittesporing og mulig gjenåpning av Norge veies mot personvern og våre rettigheter, er det viktig å ikke bli fartsblind. Erfaringene med Regjeringens første forslag til krisefullmaktslov viser at åpen informasjon og meningsutveksling gjør at man får luket ut feil og testet opprinnelige idéer mot eksperters kompetanse. Dette må vi ta oss tid til – også i krisetider. Med Smittestopp har IKT-Norge bistått Helse- og omsorgsdepartementet med å opprette en ekspertgruppe som har vurdert sikkerheten i løsningen, og Datatilsynet har også vært konsultert.

Vi håper og tror på at myndighetene vil gjøre sitt for å ivareta rettighetene våre. For at Smittestopp skal bli effektiv, må en stor nok andel av oss laste den ned, og bruke den. Hvis vi blir usikre, eller ikke stoler på at rettighetene våre blir ivaretatt av myndighetene, vil det gi lavere oppslutning og forhindre appen fra å fungere etter formålet.

Digitale verktøy som går på bekostning av personvernet, enten de er offentlige eller private, er ikke bare problematisk på kort sikt og for personvernet vårt. Det vil også kunne undergrave din og min tilbøyelighet til å stole på og ta i bruk andre digitale tjenester i fremtiden. Når økonomien kommer på fote igjen, vil vi være avhengig av at det digitale næringslivet bidrar til ny vekst – og at det offentlige effektiviseres med digitale løsninger. Brudd på tilliten kan føre til en nedkjølingseffekt som ikke bare vil ramme økonomien, men også vårt tillitsbaserte velferdssamfunn.

Som del av den digitale dugnaden må myndighetene levere sin innsats videre mens folk flest bruker appen: Lytte til eksperter, næringsliv og brukerne, være åpen og implementere forbedringer for å ivareta våre rettigheter og tilby et så bra verktøy som mulig. De må gjøre sitt ytterste for at vi skal være med på laget, og ha tillit til dem.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap