Statens bankgarantifond kan bli skivebom 

Nyheter | 17. mars 2020

Covid

I går (16.03) kom regjeringen med to viktige krisepakker til norske bedrifter.

Det ene er et fond på 50 milliarder kroner som skal garantere banklån og kassekreditt til SMB bedrifter som trenger hjelp nå. Det andre er et statlig obligasjonsfond rettet mot store virksomheter. Den første krisepakken kan bli livreddende for IKT-Norges medlemmer – men bare hvis den utformes riktig.

Akkurat nå er det kritisk å sikre at bankgarantiordningen ikke kun kun vil hjelpe bedrifter som har sikkerhet/pant i fast eiendom eller annet. For SMB-bedrifter er tilgang til vanlige banklån svært vanskelig. Små bedrifter med under 50 ansatte har liten tilgang på lån, blant annet fordi de ikke kan stille sikkerhet i faste eiendeler.

I krisen som nå har oppstått er det de små bedriftene som vil slite mest og rammes først. Statens bankgarantiordning MÅ sikre at også små bedrifter får tilgang til likviditet i situasjonen de nå er i.

Dersom det stilles krav til sikkerhet i fast eiendom eller andre eiendeler vil «SMB»-pakken kunne treffe 10% av bedriftene i SMB-segmentet:

Det er ca. 165 000 SMB bedrifter i Norge, av disse er:

  • 90% (148 000) småbedrifter (1-19 ansatte) og
  • 10% (16 000) mellomstore bedrifter (20-99 ansatte). Kilde: SSB
  • De 148 000 småbedriftene representerer ca ¼ av sysselsettingen i privat næringsliv

Vi anbefaler at kriteriene til bedrifter som får lån som sikres gjennom garantiordningen tilpasses realiteten for små bedrifter. Fast eiendom er ikke en garanti for om en bedrift er levedyktig over tid, og motsatt er mangel på fast eiendom heller ikke et tegn på lav levedyktighet.

Innovasjon Norge bør administrere en del av lånerammen. Deres langsiktige mål om å øke andelen gründerbedrifter som lykkes i Norge gjør dem godt egnet til å ta en særskilt rolle overfor denne gruppen nå.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap