Åtte av ti virksomheter er mer digitaliserte etter korona 

Nyheter | 10. august 2020

Covid, Digitalisering, Kompetanse, undersøkelse

En ny undersøkelse gjennomført av Norstat på vegne av IT-selskapet Computas viser at så mange som åtte av ti virksomheter har gjennomført digitaliseringstiltak som følge av Covid-19.

 

Undersøkelsen viser at over halvparten av offentlige og private virksomheter benyttet det mulighetsrommet som Covid-19 ga.

– Jeg vil berømme alle de offentlige og private virksomheter som i en ytterst presset situasjon klarte å gripe mulighetene til å fokusere på å rulle ut allerede planlagte digitaliseringstiltak, og å planlegge nye, sier Fredrik Syversen, konstituert adm.dir. i IKT-Norge, interesseorganisasjonen for digitale næringer.

Syversen minner oss samtidig på at alle innbyggere må få likeverdige og gode digitale tilbud.

– I det videre blir det viktig at vi retter oppmerksomheten særlig mot de kommunene som ikke har hatt ressurser til å ta slike grep. Hvordan sikrer vi at de ikke blir hengende etter, spør han.

Dette er et av samtaletemaene vi hadde med statsminister Erna Solberg da hun deltok på åpningen av IKT-Norges digitale alternativ til Arendalsuka.

Se opptak av sendingen her

Satser på nye IT-løsninger

Computas’ undersøkelse viser at omkring halvparten av offentlige og private virksomheter har utviklet og tatt i bruk nye løsninger eller tjenester. Enda litt flere har rullet ut nye samhandlingsløsninger for egne ansatte.

– Mange har fått et betydelig dytt i retning av en mer digital hverdag. Vår ambisjon er å fortsette å støtte norske virksomheter i videre digitalisering med fokus på samfunnsnytte og verdiskaping, sier Trond Eilertsen adm.dir. i Computas.

Øke kompetansen hos egne ansatte

Undersøkelsen viser at mellom 35-39% av offentlige og private virksomheter har gitt opplæring til ansatte i bruk av ny teknologi og/eller digitale verktøy. IKT-Norge minner oss på at ansattes teknologi-kompetanse stadig må holdes ved like.

– Koronoavåren ga oss alle en vekker, og viste hvor viktig det er å ha kontinuerlig fokus på å etter- og videreutdanne egne ansatte. Nå forventer vi at regjeringen følger opp med konkrete tiltak. Og, vi som IT-næring vil mer enn gjerne ha en tett dialog om hvordan vi kan bistå i arbeidet med kompetanseheving, sier Syversen.

IKT-Norges digitale alternativ til Arendalsuka er etablert for å reflektere over kraften i det digitale; Hvilke holdningsendringer til digitalisering har vi fått? Hvilke digitaliseringstiltak er satt i verk? Hvordan kan vi sette data i arbeid? Hva slags kompetanse skal bygge landet videre? Hvordan skal vi løfte norske teknologiløsninger ut i verden for vekst og ny verdiskapning for landet vårt? Hvordan vi møter stadig endrede krav i markedet og hvilke digitale fotavtrykk vi etterlater oss? Dette er blant samtaleteamene i dagene som kommer, fordelt på 18 arrangementer.

Ler mer om disse her og følg oss fra JCPs studio

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap