Nett bør være en rett – for alle

Kommentarer og analyser | 10. juni 2021

Bredbånd, digital grunnmur

Riktig infrastruktur må til for å kunne delta digitalt i samfunnet. Med 360 millioner til økt utbygging av bredbånd i distriktene er det fortsatt et stykke igjen før vi når det nivået som trengs. Derfor er det skuffende at Regjeringen velger å ikke øke bevilgningene i revidert nasjonalbudsjett mer.

“For å få fart på Norge må vi skape mer og inkludere flere”. Budskapet er hentet fra Høyres nettsider. Det siste året har vist oss hvor viktig bredbånd til alle er, til skole, jobb helse og fritid.

Hvordan hadde pandemien vært uten bredbånd? 247 000 husstander i Norge står helt uten tilgang til høyhastighetsbredbånd, noe som trolig utgjør over en halv million personer. Det betyr at 1 av 10 er uten tilstrekkelig bredbånd. Det hadde de trengt – helst i går.

Internett har aldri vært viktigere. Med dagens støttenivå fra Regjeringen tar det 10 år før alle er på nett. Det har Norge ikke tid til å vente på. Vi skal inkludere alle digitalt, vi skal skape flere jobber i distriktene, og vi skal sikre det grønne skiftet. Subsidiering av 5G-frekvenser er tenkt som et positivt tiltak, men dette kan også ha en rekke utilsiktede virkninger som gjør oss betenkte. Totalt viser det manglende evne til å prioritere når man velger å bruke så lite som 0,5% (364.1 millioner kroner) av samferdselsbudsjettet til en så viktig nasjonal oppgave.

Løsningen er klar. Det kreves rundt en milliard kroner i statlige bredbåndsmidler til kommunene hvert år – frem til 2025, for at de som har blitt hengende etter skal komme på fremtidsrettet nett.

IKT-Norge støtter regjeringens planlagte inkluderingsstrategi “Digital hele livet” om hvordan digitalt utenforskap kan reduseres. Norge har en digitalt moden befolkning, men mange føler det er vanskelig å henge med i det digitale samfunnet. Strategien skal se på hvilke tiltak man bør ta for å gi opplæringstilbud til alle som ønsker det. Men for å klare det, må alle også på nett.

Ord må følges opp av handling: Vi må både tette kompetansegap og fylle bredbåndshull.

Det haster med å få alle på fremtidsrettet nett, også der hvor markedet ikke strekker til.

Nett bør være en rett. For alle!

Kommentaren sto første på trykk i Inside Telecom, 8. juni 2021.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap