– Lån er ikke løsningen for mange

Nyheter | 26. mars 2020

Covid, Skatter og avgifter

Kompensasjon til kriserammede bedrifter vil hjelpe med å få økonomien på fote igjen når situasjonen normaliseres.

– Når Regjeringen skal utvide krisetiltakene for en hardt rammet økonomi, må tiltakene være langsiktige og innrettes for å treffe små og mellomstore bedrifter. Det sier IKT-Norges direktør for strategi- og forretningsutvikling, Fredrik Syversen.

IKT-Norges vurdering er at ordninger tilsvarende de Danmark har innført må tas i bruk for å bedre favne og understøtte bedriftene som har blitt rammet hardt av korona-krisen.

– Låneordninger er ikke et treffsikkert tiltak for alle bedrifter som mister inntekter i krisen, og spesielt ikke for oppstart- og vekstselskaper. Vi oppfordrer Regjeringen sterkt til å se til Danmark og gi kriserammede bedrifter tilgang på blant annet lønnskompensasjon og kompensasjon for faste utgifter, sier Syversen.

Vi i IKT-Norge er av den oppfatning at mange IKT-bedrifter nå rammes av sviktende inntekter, men ikke nødvendigvis sviktende arbeidsmengde.

– Tiltakene bør være innrettet for å kunne opprettholde aktivitet i en ekstraordinær periode, uten at virksomhetene forgjeldes. Å opprettholde aktivitet på tross av sviktende inntekter vil ikke bare være produktivt på kort sikt, men vil ruste virksomhetene og næringen for rask omstilling når situasjonen normaliserer seg. I tillegg holder vi våre ansatte fra permitteringer og arbeidsledighet i større grad, avslutter Syversen

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap