IKT-Norge trekker seg fra SXSW 2020

Nyheter | 4. mars 2020

Covid

I samråd med våre medlemmer og partnere velger IKT-Norge å ikke reise til årets SXSW i Austin.

IKT-Norge har hatt en lang tradisjon for å være til stede på SXSW både med medlemmer og avholde egne arrangementer med våre partnere.

– Vi har i dag tatt et valg, og bestemmer oss for å ikke reise, sier Fredrik Syversen direktør for strategi- og forretningsutvikling i IKT-Norge.

Med så stor usikkerhet som COVID-19 har medført anser vi det dessverre ikke lenger som forsvarlig å reise.

Ønsker å avholde arrangementer i Oslo

– Jeg vil understreke at dette er IKT-Norges valg, og vi har stor forståelse at andre ikke gjør samme beslutning som oss. Vi ønsker å takke våre partnere Bouvet, Hydro og CLTRe, og i særdeleshet SAS. Det er mange som har lagt ned et betydelig arbeid for å gjennomføre årets SXSW. Vi ser frem imot 2021, og planlegger for deltagelse sammen med våre medlemmer og partnere når den tid kommer, sier han.

Vi jobber nå med å avholde våre planlagte arrangementer under SXSW i Austin i Oslo-området når dette er naturlig.

Må holde aktiviteten i økonomien oppe

IKT-Norge er opptatt av at handel og samarbeid i så stor utstrekning som mulig skal opprettholdes, til tross for viruset.

– Det er viktig for næringen, våre ansatte og ikke minst for landet at vi kan levere de produktene, løsningene, og arbeidskraften som våre kunder og samfunnet trenger. Vi skal ta forholdsregler for å begrense spredning av viruset, men vi må fortsatt ha fokus på å drive forretning. Vi må være kreative og løsningsorienterte, og IKT-næringen vil være sentral i å holde aktiviteten i økonomien oppe, sier Syversen.

IKT-Norge/EHiN avlyser også deltakelse på den årlige konferansen til HIMSS, som neste uke går i Orlando. For spørsmål, kontakt Nard Schreurs: nard@ikt-norge.no

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap