Kjære medlemmer!

Nyheter | 20. mars 2020

Covid, EdTech, Konsulenter, Teknologi

Første uke i en verden snudd på hodet er snart over. Det har vært en uke preget av enorm og rask omstilling, usikkerhet og dugnadsånd.

IKT-Norge har vært i kontakt med svært mange av dere denne uken, og vårt fremste mål de nærmeste ukene er å holde pulsen på deres behov, og være en plattform for kommunikasjon mellom bransjeaktører og inn mot myndigheter.

Det er ingen overdrivelse å si at IKT-næringen holder hjulene i gang i samfunnet vårt idag. Takket være dere kan barn fortsette sin skolegang, ansatte kan jobbe hjemmefra, og nettverks-infrastrukturen tåler den høye belastningen den utsettes for når alt opererer digitalt.

Under følger en liten oppsummering fra uken som har gått og en oversikt over viktige saker fremover.

IKT-bedrifter takler egen omstilling til hjemmekontor og har fokus på ansattes trivsel

IKT-Norges medlemmer rapporterer at overgangen til hjemmekontor har gått bra for de fleste, men byrden for de ansatte ved å måtte kombinere barnepass og undervisning parallelt med jobb er en bekymring for ledere. Det er stort fokus på å sørge for ansattes trivsel og muligheter for god kommunikasjon med kollegaer.

Hjulene holdes i gang

Mange av våre konsulentmedlemmer har gått sammen om denne oppfordringen til myndighetene i Finansavisen: «Offentlig sektor må vise seg frem som ansvarlig kunde i krisetider

Skattefunn

Vi har i dag (20.03) vært i dialog med Forskningsrådet, der vårt viktigste budskap er å få ut Skattefunn-midler så raskt som mulig – og ikke minst tilrettelegge for bedrifter som trenger ulike former for dokumentasjon knyttet til disse midlene. Dette ble godt mottatt.

Undersøkelse om virkninger av korona-utbruddet

Vi har den siste uken i flere omganger distribuert en standardisert undersøkelse for å kartlegge næringens status og behov i situasjonen vi nå står i. De siste oppdaterte tallene (per 20.03) finner du her: Undersøkelse koronakrisen 20.03.2020

Helse

IKT-Norge har mange medlemmer som jobber inn mot helsesektoren. Selskaper med løsninger innen videoløsninger, analyse av helsedata, sporingsteknologi, velferdsteknologi og pasientjournaler har en kritisk funksjon i samfunnet akkurat nå.

Vi er tilgjengelige for innspill og råd. IKT-Norge vil samle bransjen og bygge gode strukturer for samarbeid med offentlig sektor, slik at vi utnytter alle resurser på en riktig måte.

eHelseforum 2. april vil gjennomføres digitalt med følgende tema: Hvordan kan Norge bruke data til bedre helse – «It fights Corona» – eller «Data vs. korona – hvem vinner?»

Les også: Kan John Snow redde oss fra korona?

Internett og ekom leverer under press

Den norske ekom-bransjen leverer sterkt i en utfordrende tid. Ekomnettene i Norge er rustet for krisesituasjoner, og operatørene håndterer den økte trafikken og styrker kapasiteten ved behov. Det er bra, og det legges merke til at den digitale grunnmuren i samfunnet vårt er bygget solid. For husstander med dårligere dekning kommer viktigheten av ekomtjenester på spissen nå, og feil eller utfall kan få store konsekvenser for alle.

Det er en krevende situasjon, og IKT-Norge er tilgjengelig for våre medlemmer i ekom-bransjen. Vi jobber for rammebetingelser som sikrer at tjenestene vi alle er avhengige av holdes i drift og utvikles videre.

Regjeringens første tiltak for næringslivet og permitteringsregler

Regjeringen annonserte forrige søndag at den ville komme med en tiltakspakke på 100 milliarder kroner (i første omgang) for å sørge for kapital og likviditet til næringslivet. Ordningen er to-delt, og omfatter et statlig garanti-fond på 50 milliarder for å sikre lån til SMB bedrifter, og et statlig obligasjonsfond som skal sørge for finansiering til store bedrifter.

Disse tiltakene vil ikke hjelpe Norges småbedrifter og gründerselskaper, men tilføre sårt trengt kapital til næringens mange mellomstore bedrifter. Mer om de første pakkene og permitteringsregler finner du her.

Regjeringen lover tiltak spesielt rettet mot småbedrifter neste fredag. IKT-Norge kommer med en oppdatering når disse er på plass.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap