Bedre og tettere samarbeid mellom Norge og Sverige

Nyheter | 3. mai 2022

Bærekraft, Cybersikkerhet, digital grunnmur, Grønt skifte, klima, Kunstig intelligens, næringsliv

Det nye geopolitiske bildet med et aggressivt Russland har dramatisk endret behovet for at Norge og Sverige må så sterke sammen om felles digital sikkerhet og digital utvikling.

– Vår felles nabo Russland har de siste ukene vist en ny og skremmende oppførsel. Russland viser en total mangel på respekt for andre land sin suverenitet, internasjonale regler, og har kommet med direkte trusler mot både Norge og Sverige. Dette har dramatisk endret behovet for at vi står sammen om felles sikkerhet, sa IKT-Norges administrerende direktør Øyvind Husby da han åpnet sesjonen om nordisk digital suverenitet under næringslivskonferansen Norge & Sverige – Sterkere sammen enn hver for oss” i Stockholm i dag.

Sammen med Åsa Zetterberg, forbundsdirektøren i IKT Norges svenske søsterorganisasjon Tech Sverige, pekte de på både utfordringer og muligheter i et sterkere samarbeid mellom Norge og Sverige. – Sammen spiller vi en viktig rolle for Skandinavias utvikling og for hele verdens mulighet til å møte nye samfunnsutfordringer. Teknologi spiller en stadig viktigere og mer sentral rolle, samtidig er potensialet for å utnytte teknologi og digitalisering veldig mye større enn de vi ser i dag, sa Zetterberg. 

 

Nye utfordringer

Øyvind Husby pekte på aktuelle hendelser denne våren som gjør at vi må tenke nytt og større. – Russlands invasjonskrig i Ukraina og direkte trusler mot både Norge og Sverige har endret behovet for at vi står sammen om felles sikkerhet. Russland og Kinas avtale om samarbeid om AI og cyberkapasitet har endret behovet for at vi samarbeider om teknologiutvikling. Og FNs siste klimarapport som sier “kode rød” har satt press på oss om å samarbeide for felles bærekraftige, digitale løsninger, sa Husby. 

FNs siste klimarapport som sier “kode rød” har satt press på oss om å samarbeide for felles bærekraftige, digitale  løsninger

30 næringslivsledere fra Norge og Sverige møttes

Under sesjonen om nordisk digital suverenitet møttes 30 næringslivsledere fra Norge og Sverige for å diskutere hvordan Sverige og Norge kan samarbeide for å bli sterke sammen. Hvordan Norge og Sverige sammen blir verdensledende på teknologi i et globalt perspektiv og hvordan vi kan styrke oss i et samarbeide om cybersikkerhet, tilgang på kompetanse, bærekraft og innovasjon. 

 

Innspill til næringsministrene

Resultatet av diskusjonen skal sammenfattes i innspill til Norges og Sveriges næringsministre.  Norges næringsminister Jan Christian Vestre gjestet også sesjonen og så fram mot å få alle innspillene samlet. Noen av utfordringene som ble adressert var hvordan offentlige innkjøp på tvers av landegrensene kan stimulere til bl.a. sirkulærøkonomi, hvordan vi både klarer å ivareta samarbeid om cybersikkerhet og samtidig dele mer data over landegrensen, og hvordan ulike klassifiseringskategorier er i veien for dette. Også en rekke utfordringer knyttet til tilgang på kompetanse og behov for å få digitalisering og programmering både tidligere og i større grad inn i skolen, ble adressert. 

 

Vil bygge ned digitale hindre

Næringsministeren sa at muligheten for samarbeid mellom Norge og Sverige aldri har vært større. Han viste til en felles erklæring mellom Norge og Sverige om økt samarbeid om blant annet havvind, karbonhåndtering, hydrogen, batterier og mineraler som aller er sterkt avhengig av digitale løsninger og AI. Vestre viste også til at Norge og Sverige er enige om at virkemiddelapparatet skal finne hverandre på tvers av landegrensene og at vi samtidig må bygge ned digitale hindre mellom våre land. Vestre viste spesielt til deling av data og offentlige id-system som hinder for økt samarbeid.  

Mer om de norske deltakerne og IKT Norges rolle her.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap