IKT Norge med 15 næringslivsledere på kongelig besøk til Sverige

Nyheter | 28. april 2022

Bærekraft, Cybersikkerhet, Kompetanse

I forbindelse med kronprinsparets besøk til Sverige 2.-4. mai, leder IKT Norge en delegasjon på 15 norske næringslivsledere for å diskutere svensk-norsk samarbeid på IKT-området.

Det norske kronprinsparet besøker Sverige den 2.-4. mai. Besøket skal bidra til å forsterke det tette næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Som en del av besøket leder IKT-Norge en delegasjon på 15 norske næringslivsledere for å diskutere svensk-norsk samarbeid på IKT-området. 

IKT Norge har med seg ledere fra Visma, Telenor, Schibsted, Advania, Lyse, Sintef, Tieto Evry, Gelato, Crayon, DataRespons, Atea, Aion, Linpro og Norsirk. 

– IKT-Norge ser på dette besøket som en mulighet til å feire det unike samarbeidet mellom våre to land innen vår sektor, sier adm.dir i IKT-Norge Øyvind Husby.  – Vi har store utfordringer fremover og disse løses best i felleskap. Norge og Sverige er på mange måter et felles marked, fortsetter Husby. 

Vi har store utfordringer fremover og disse løses best i felleskap. Norge og Sverige er på mange måter et felles marked.

Samarbeid mellom IKT Norge og TechSverige

På den lukkede rundebordskonferansen møter vi 15 næringslivsledere fra Sverige. IKT Norge samarbeider med vår svenske søsterorganisasjon TechSverige om arrangementet. TechSverige og IKT Norge vil sammen lage et felles arbeidsdokument på bakgrunn av innspillene fra rundbordskonferansene, og omsette innspillene til politiske initiativ og krav opp mot våre lands respektive politiske prosesser (statsbudsjett, stortingsdokumenter, strategier, utforming av partiprogrammer etc.)  – Vi ønsker aktivt å bruke denne muligheten til å utforme en ny nordisk politikk på et viktig område, sier Husby.

 

Blant deltakeren i den norske delegasjonen er Visma. 

– Visma er en stor aktør på digitale løsninger både i Sverige og Norge, sier konsernsjef i Visma, Merete Hverven.  – Vi håper et slikt besøk og vår deltagelse kan styrke samarbeidet over kjølen ytterligere. Vi har viktige felles oppgaver framfor oss, spesielt når det gjelder tilgang på kompetanse og sikkerhetsspørsmål. Vi ser frem til å diskutere dette med våre svensk-norske kollegaer, avslutter hun.

Merete Hverven, konsernsjef i Visma

 

For mer om besøket se:

Foto av kronprinsparet: Jørgen Gomnæs / Det kongelige hoff.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap