Ressurser (AV-norm)

Her finner du mal for overlevering og søknadsskjema for å søke om medlemskap i normen. I tillegg er viktige ord og begrepet i normen definert i ordlisten under.

 

Salg:

Det å selge utstyr, løsninger, funksjoner og/eller tjenester (inklusive å være underleverandør) til en sluttkunde/sluttbruker. Det å leie og/eller lease ut det samme, vil også innbefattes i denne normens definisjoner av salg.

Tilbud:

Et tilbud bør ha et standard innhold; med en spesifikasjon på hva som skal leveres. Herunder tegninger, utstyrslister, leveringsbetingelser, mulige leveransetidspunkt, eventuelle krav til forarbeid fra kunde med mer.

Prosjektering:

Dette er en betegnelse på planleggingsarbeid som tegning, dokumentasjon og installasjonsforberedelser. De fagfolk som utfører denne prosjekteringen er vanligvis designer, arkitekt og/eller rådgivende ingeniør.

Installasjon:

Det å installere produkter, materiell, programvare, kontrollsystemer og lisenser samt integrere løsninger mot kundens infrastruktur og/eller mot tjenester i skyen. Dette kan være både permanente og midlertidige installasjoner.

Overlevering:

Overlevering fra prosjektorganisasjonen til driftsorganisasjonen, herunder dokumentasjon som minimum beskriver design, produkt og service-avtale.

Drift:

Daglig oppfølging og eventuelt monitorering av levert løsning eller tjeneste i forhold til avtalt tjenestenivå.

Regulering:

Kunder kan være underlagt ulik form for regulering. Eksempelvis kan kunden være underlagt sikkerhetsloven.

Audiovisuelt utstyr (eksempler):

 • Visual display
 • Skjermer
 • Projektor
 • Utstyr for audio- og videoopptak, produksjon og post-produksjon.
 • Herunder er slikt som videokonferanse, monitorering, overvåkning
 • AV signal control, distribution and transmission
 • Audio Equipment (DSP, hodetelefoner, mikrofoner, høyttalere m.v.)
 • Lysutstyr
 • Kontrollsystemer
 • Interaktive presentasjonsystemer for lyd og bilde
 • Samhandlingsverktøy
 • Streaming media
 • Media Players
 • Programvare
 • Furniture and lecterns
 • AV Infrastructure (Cabling, connectors, panels, mounts, stands, lifts, racks, cases and other accessories)
 • IT infrastructure for AV
 • Services (design, installation, managed services and maintenance, programming, rental and staging)
 • Inkl fysisk samhandlingsutstyr

Teknisk personell:

Teknisk personell er alle ansatte hos leverandøren som har roller innen teknisk salgsstøtte, prosjektering, prosjektledelse, løsningsdesign, programmering, konfigurering, installasjon, service og rådgivning (konsulent)

AVIXA CTS sertifisering:

AVIXA Certified Technology Specialist (CTS) er en leverandøruavhengig generell AV-sertifisering som er akkreditert av ANSI/ISO. Sertifiseringen er personlig og må fornyes hvert 3dje år ved å dokumentere at man har tilfredsstilt kravene til opplæringstiltak i perioden. AVIXA er en internasjonal organisasjon for alle i AV-bransjen og fokuserer på standarder, utdanning og sertifiseringer for bransjen. AVIXA arrangerer også de største AV-messene i verden slik som ISE og Infocomm.