Vil fylle rollen som det mest spesialiserte advokatfirmaet innen teknologi og IP

Nyheter | 9. januar 2023

Digitalisering, Medlem

IKT-Norges nye medlem GjessingReimers er Norges første og eneste spesialist-advokatfirma innenfor teknologi og immaterialrett (IP).  GjessingReimers er flere ganger kåret til Norges beste advokatfirma innenfor IP-rett.

Bildetekst: Ansatte i GjessingReimers. Partner og styreledere Simen Blaker Strand t.h.

GjessingReimers ble etablert i 2019 da dagens partnere i firmaet sluttet i et annet større advokatfirma for å realisere en drøm om å starte et eget spesialistfirma. 

Målet var å skape et strålende nisjefirma med teknologi- og IP-juss i alle hyllene.

Tilfører IKT-bedriftene reell verdi

– Vi mener at god og praktisk rettet juridisk rådgivning, som tilfører IKT-bedriftene reell verdi, vil bidra til å hjelpe IKT-næringen fremover. Eksempler på dette er bistand med å få på plass og opprettholde velfungerende kontrakter med IKT-bedriftenes kunder, leverandører og samarbeidspartnere, og praktisk rettet bistand i forbindelse med regulatoriske forhold slik som personvernreglene/GDPR, og reglene om offentlige anskaffelser, sier Simen Blaker Strand, partner og styreleder i GjessingReimers.

IP får stadig større betydning som konkurransefaktor og verdidriver for IKT-bedrifter. Blant annet oppstår det stadig nye spørsmål om eierskap til data.  

– Vi ønsker å bidra med økt bevissthet rundt dette, og til å få det meste ut av IKT-bedriftenes IP gjennom bistand med sikring, forvaltning og håndhevelse av rettighetene, påpeker Blaker Strand. 

Tett oppfølging av kundene

Partnerne i GjessingReimers er lidenskapelig opptatt av teknologijuss, og ønsker selv å jobbe tett på kundene og de enkelte sakene. 

– En stor omsetning og mange junioransatte passer ikke for vår virksomhet. I GjessingReimers er pyramiden snudd opp ned – vi har 7 partnere og 3 ansatte advokater, og vi kan derfor garantere tett kontakt og oppfølging fra meget erfarne spesialister, samtidig som vi har tilgjengelig kapasitet fra medarbeidere med mindre fartstid når vi i samråd med kunden kommer frem til at det er fornuftig å involvere disse, sier Blaker Strand.

– Vår erfaring er da også at kundene våre i stor grad etterspør erfarne rådgivere som kjenner og forstår bransjen og forretningen deres, og som kan gi praktiske råd raskt og fungere som sparringpartnere. Etter snart fire års drift er vi glade for å se at våre tjenester etterspørres i markedet, og vi bistår i dag flere ledende IT-selskaper og teknologibedrifter i Norge og i utlandet, sier Blaker Strand.

Bred erfaring

GjessingReimers har partnere med ustrakt erfaring innenfor IT-rett og tilgrensende rettsområder. Blaker Strand har selv i en årrekke vært juridisk direktør i IBM Norge, og har omfattende praktisk erfaring fra IT-industrien. 

Partner Øystein Flagstad har jobbet med IT-rett i over 25 år og er blant annet styreleder i organisasjonen for IT-jurister i Norge, Norsk forening for Jus og EDB. 

– Våre IT-advokater bistår klienter i et bredt spekter av teknologirelaterte rettslige spørsmål, inkludert forhandlinger om og utforming av alle typer IT-kontrakter for software, hardware og tjenester, og andre kommersielle kontrakter som forsknings- og utviklingsavtaler, konsortiumavtaler, lisensavtaler, og partner- og distribusjonsavtaler. Våre IT-advokater har også omfattende erfaring med rådgivning innenfor personvern/GDPR og offentlige anskaffelser, sier Blaker Strand

Rendyrke faglig profil

– Vi ønsker å fylle rollen som det mest spesialiserte advokatfirmaet innen teknologi og IP. Vi vil rendyrke vår faglige profil og konsentrere oss om det vi er best på, og ingenting av det vi bare kan gjennomsnittlig godt. Vi er et nisjefirma som alltid skal stå inne for at kunden får meget god hjelp til å løse sine saker innenfor de områdene der vi har spisskompetanse. For alle andre oppdrag vil vi henvise til andre advokatfirmaer som kan andre rettsfelt bedre enn oss, sier Blaker Strand. 

I tillegg har GjessingReimers en modell der alle partnerne er likestilte økonomisk, slik at oppdrag og team alltid kan settes opp til beste for saken og kunden, uten hensyn til interne økonomiske forhold.

Vil bedre IKT-næringens rammebetingelser

GjessingReimers har valgt å bli medlem i IKT-Norge for å bidra i arbeidet for å bedre IKT-næringens rammebetingelser. 

– Som jurister tenker vi også at vi har mye å tilføre i diskusjoner blant IKT-Norges medlemmer om alle slags juridiske og regulatoriske forhold. Flere av våre advokater har også tidligere vært medlemmer i IKT-Norge gjennom tidligere arbeidsforhold og synes IKT-Norge gjør et viktig arbeid for IKT-næringen, og tilbyr nyttige arrangementer og møteplasser for alle som er involvert i IKT-næringen, avslutter Blaker Strand.  

Norges beste på IP-rett

GjessingReimers er flere ganger kåret til Norges beste advokatfirma innenfor IP-rett, og tilbyr bistand og rådgivning i forbindelse med sikring, forvaltning og håndheving av alle slags immaterielle rettigheter (opphavsrett, varemerker, patenter, designrett m.m.), markedsføringsrett og forbud mot illojal konkurranse, forretningshemmeligheter og arbeidstakeres rettigheter til IP. 

GjessingReimers tilbyr IKT-Norges medlemmer en time gratis rådgivning via e-post eller telefon, og 15% avslag på GjessingReimers’ allerede konkurransedyktige standardpriser for ytterligere bistand. Les mer her

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap