GjessingReimers

GjessingReimers er Norges første og eneste spesialist-advokatfirma innenfor teknologi og immaterialrett (IP).

 

 

Partnerne i GjessingReimers er lidenskapelig opptatt av teknologijuss, og ønsker selv å jobbe tett på kundene og de enkelte sakene. GjessingReimers har 7 partnere og 3 ansatte advokater, og kan derfor garantere tett kontakt og oppfølging fra meget erfarne spesialister.

GjessingReimers har advokater med ustrakt erfaring innenfor IT-rett og tilgrensende rettsområder, og omfattende praktisk erfaring fra arbeid i IT-bransjen. Våre IT-advokater bistår klienter i et bredt spekter av teknologirelaterte rettslige spørsmål, inkludert forhandlinger og utforming av alle typer IT-kontrakter for software, hardware og tjenester, og andre kommersielle kontrakter som forsknings- og utviklingsavtaler, konsortiumavtaler, lisensavtaler, og partner- og distribusjonsavtaler. Våre IT-advokater har også omfattende erfaring med rådgivning innenfor personvern/GDPR og offentlige anskaffelser.

GjessingReimers er flere ganger kåret til Norges beste advokatfirma innenfor IP-rett, og tilbyr bistand og rådgivning i forbindelse med sikring, forvaltning og håndheving av alle slags immaterielle rettigheter (opphavsrett, varemerker, domenenavn, patenter, designrett m.m.), markedsføringsrett og forbud mot illojal konkurranse, forretningshemmeligheter og arbeidstakeres rettigheter til IP.

Dersom dere er interessert i å bli bedre kjent med oss og hva vi kan tilby avtaler vi gjerne et uforpliktende møte med dere.

GjessingReimers tilbyr medlemmer av IKT-Norge en time gratis rådgivning via e-post eller telefon, og 15% avslag på GjessingReimers’ allerede konkurransedyktige standardpriser for ytterligere bistand.

 

Kontaktpersoner:

IT-rett, kontrakter, personvern og offentlige anskaffelser:

Simen Blaker Strand, advokat og partner, telefon 91 86 44 49, e-post sbs@gjessingreimers.no

Immaterialrett (IP):

Yngve Øyehaug Opsvik, advokat og partner, telefon 47 08 84 53, e-post yo@gjessingreimers.no

 

Mer informasjon finnes på GjessingReimers’ hjemmesider.