– Vi ønsker å påvirke den svake rekrutteringen av IT-elever

Nyheter | 11. september 2020

Arbeidskraft, Kompetanse, Medlem

SmartEmploy beskriver seg som et litt annerledes opplæringskontor, som jobber med å revolusjonere lærlingordningen. Vi ønsker dem velkommen som medlem i IKT-Norge!

– Det er store ord, men vi mener ordningen burde fungere bedre enn den gjør. Vi har laget en matching-portal som gjør det enkelt for lærlinger og bedrifter å finne hverandre, forteller Sven F. Thome, daglig leder i SmartEmploy.

Matchingen skjer ved at lærlingen inviteres til å ta fire psykometriske tester som danner en profil sammen med CV-detaljer og en jobbrolle-rating.

– Bedriften får så tilgang til profilen i form av en BestMatch. Teamet består av syv personer, alt fra test-psykolog og matching-spesialist til programmerer, UX-designer og SEO-ekspert, sier han.

Nylig lansert

Portalen ble nylig lansert i beta-versjon, hvor over tusen lærlinger har tatt testene.

– Nå jobber vi med å ferdigstille et HR-verktøy som skal hjelpe bedriften hele veien fra onboarding og offentlige godkjennelser til eleven har tatt fag- eller svennebrev.

Som sitt største vekstområde anser SmartEmploy det å matche lærlinger innen «kontor»-fagene IT, Salg og Kontor- og administrasjon med bedrifter.

– Innen IT dreier det seg om to yrkesfag: IT-utvikling og IT-drift, sier Thome.

Vil gjøre rekruttering enklere

Nå ønsker de å bidra til vekst i IT-næringen ved å øke antallet bedrifter som tar inn lærlinger. Dette ved å gjøre rekrutteringen enklere og mer treffsikkert.

– Av drøyt 600 000 registrerte bedrifter i Norge er kun 20 000 læregodkjente. Mange er inaktive eller tar ikke inn lærlinger hvert år. I tillegg ønsker vi å gjøre informasjon rundt ordningen lett tilgjengelig, deriblant den gode tilskuddsordningen, sier han.

Over 28 600 lærlinger søkte læreplass i 2019. Innen utgangen av året sto 22 prosent uten læreplass.

– I pandemi-året 2020 er betydelig høyere. I Viken som et eksempel, står p.t. 60 prosent uten læreplass. Å få en ordning av så stor betydning for halvparten av landets ungdom og hele Norges fremtidige behov for faglært arbeidskraft til å fungere bedre er en kritisk utfordring for fellesskapet, sier Thome.

Ønsker å påvirke politisk

Thome mener medlemskap i IKT-Norge vil gi dem større slagkraft.

– Vi ønsker å påvirke den svake rekrutteringen av IT-elever politisk og blant IKT-Norges medlemmer, ikke minst innen yrkesfaget IT-utvikling, sier han.

SmartEmply ønsker også å engasjere seg i IKT-Norges Kompetanse-forum for å fremme betydningen av lærlingordningen innen IT.

– I tillegg bør videregående skole bli mer teknologi-drevet. Tenk deg mulighetene innen karriereveiledning med digitalisert psykometrisk testing. En matching-portal som redder flere lærlinger fra å falle utenfor, sier Thome.

 

Nysgjerrig på medlemskap i IKT-Norge?

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap