IKT-Norge samarbeider med F21

Nyheter | 16. september 2020

Studieplasser

Nå trenger vi bedrifter som vil bidra!

 

Fyrstikkalléen videregående skole i Oslo har en nylig opprettet en linje ved navn Informasjonsteknologi og medieproduksjon (IM).

Her lærer elevene om hvordan teknologi, kommunikasjon og design som preger og utvikler samfunnet.

Programfagene skal bidra til at elevene utvikler praktiske ferdigheter, teknisk forståelse og kreativitet innenfor design, medieproduksjon – og ikke minst programmering.

IKT-Norge ønsker å bidra til ved at behovet til næringslivet, og ikke minst eksponering for arbeidslivet også skal få en viktig plass.

I den anledning ser vi nå etter virksomheter som ønsker å bidra. Dette kan eksempelvis være ved å ha skolebesøk, ta imot enkeltelever i kortere perioder, fortelle elevene om hvordan selskapet arbeider og lignende i en klassesetting på skolene. Vi ønsker å dra dette så smått i gang fra nyttår.

Om du og din virksomhet kunne tenke dere å bidra blir vi kjempeglade!

Ta kontakt med Ingeborg Frøysnes, politisk rådgiver i IKT-Norge, om du har innspill.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap