Norge trenger datasentre og datasentre trenger Norge

Kommentarer og analyser | 16. september 2020

datasenter

Norge er på topp i digitalisering, og Rogaland kan utgjøre en forskjell for videre digitalisering for det grønne skiftet.

Det har aldri vært produsert mer data enn akkurat i dag, og i dag produserer det og lagres det mer enn i går. Hva slags data? Værdata, helsedata, strømdata, saksbehandlingsdata, bildedata, underholdningsdata, og alle annen type data du og jeg produserer og lagrer både på jobb og privat. Alle dataene trenger et hjem, hjemmene heter datasentre.

Norge har grønn kraft og kaldt klima, det er to av hovedforutsetningene for å drive gode, effektive datasentre, men det er et tredje element som må til dersom kabalen skal gå opp, politisk stabilitet. Her kommer vi til Kalberg, og etableringen av kanskje verdens mest moderne datasenterklynge i Time. Hvorfor Rogaland og Time kommune? Jo, Kalberg har det meste en datasenteraktør kan ønske seg av fornybar energi, godt utbygd og sikkert strømnett fra 2023, flere regionale føringsveier med fiber og tilgang til flyplass. I tillegg har Kalberg-området tilgang på råstoff og infrastruktur som gjør at en her har flere muligheter for å benytte spillvarmen som datasentrene genererer.  Men det kanskje viktigste er nærhet til kompetansemiljøer og universitetet. Rogaland har kompetansen som trengs for å skape verdens mest energieffektive og grønne datasentre. Dette gir området mulighetene til å høste både økt skatteinngang og flere grønne arbeidsplasser.

Det er motstand mot etablering av ny industri, det er selvsagt legitimt. For å tiltrekke oss både nasjonale og internasjonale aktører er politisk forutsigbarhet like viktig som tilgang på strøm og linjekapasitet. Det er alltid mange hensyn å ta når ny industri skal etableres i en kommune, mange vil gjerne ha all oppsiden, men nedsiden kan andre ta. Det er forståelig, det er derfor vi trenger gode nasjonale føringer for hvordan vi skal behandle et nytt industrieventyr som det datasentre representerer. Vi venter derfor i spenning på den nasjonale datasenterstrategien som distrikts- og digitaliseringsmininster Linda Hofstad Helleland nå skal legge frem før måneden er omme. Vårt håp er at den vil gi noen nasjonale føringer som bidrar til at vi får bedre prosesser når nye datasentre skal etableres i Norge.

Til sist et lite hjertesukk. Datasenteraktører blir stadig lokket til både Sverige og Danmark for å legge sine datasentre hit. Paradokset er at verdiskapingen flyttes ut av Norge, men den grønne kraften i våre naboland er den samme rene kraften som Norge produserer.

Vi tror at Time og regionen både kan være spydspissen i etablering av verdens grønneste datasentre samtidig som vi ivaretar bekymringer knyttet til matjord, areal, kulturarv og andre hensyn – når et datasenter skal etableres. Nå skal Time utrede Kalberg videre, det er vi glad for, og er sikre på at utredningen vil skape rammer for at Kalberg får en av verdens beste datasentre, med investeringer i milliardklassen, med alt det positive det medfører.

Denne kommentaren ble opprinnelig publisert i Stavanger Aftenblad 19. september 2020.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap