Strategien må ikke havne i en skuff

Kommentarer og analyser | 16. september 2020

datasenter, digital grunnmur, Kunstig intelligens

Vi etterlyser et mer synlig engasjement fra digitaliseringsministeren, skriver Fredrik Syversen i IKT-Norge, og lister opp flere saker som «henger».

Vi leser med stor interesse distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Hellelands (H) svar på en kronikk ført i pennen av adm. direktør i Atea, Michael Jacobs. Han stiller et betimelig spørsmål som fortjente et svar, og det er derfor bra at statsråden engasjerer seg i debatten om digitalisering av Norge.

Digitalisering og teknologi er et evighetsprosjekt, og vi trenger en aktiv og deltagende statsråd som pusher oss. Stortingsmeldingene om digital økonomi og innovasjon, og den digitale grunnmuren (ekom-meldingen), er svært viktig arbeid. De legger til rette for nye tjenester og nye jobber, slik at det kan skapes verdier ut av offentlige data. Nå må vi sørge for at ord omsettes til handling.

At Norge fikk en egen strategi for kunstig intelligens i januar var et viktig steg, men det ble raskt tydelig at dette var en strategi som krevde mye og tydelig oppfølging. Så langt har dette resultert i en regulatorisk sandkasse for personvern, og ingenting annet. Næringen savner den videre oppfølgingen. Strategien må ikke havne i en skuff, men brukes aktivt for å gjøre Norge mer verdiskapende, konkurransedyktig og ikke minst bedre å være innbygger i. Nå trenger  vi en handlingsplan med konkrete tiltak.

I tillegg venter vi på at en ny datasenterstrategi kommer på plass. Vi har store internasjonale kunder som ønsker å investere i Norge, men vi trenger sentrale avklaringer ift føringsveier for strøm, bruk av strøm og arealbruk. Vi opplever at en del prosjekter nå settes på hold lokalt nettopp fordi man mangler nasjonale føringer og klare nasjonale mål. Linda Helleland leder i disse dager Høyres arbeid med nytt partiprogram. Der står å lese at Høyre vil “Gjøre Norge til et av verdens mest attraktive land å etablere datasenter i, med ren kraft, god infrastruktur, høy digital kompetanse og et næringsliv som står i spissen i omstillingen til digitale driftsmodeller som utnytter sensorteknologi, kunstig intelligens og stordata.” Vi har ingen tid å miste.

Norge har digital infrastruktur i verdensklasse, men verden står ikke stille. Vi har ventet på en veileder for graveforskriften i snart ett år. I påvente av denne utsettes gode prosjekter for bygging av infrastruktur.

Vi håper på fortsatt økt forståelse for at norsk IKT-næring er den viktigste premissleverandøren for en digital infrastruktur i verdensklasse og at vi må jobbe sammen for at den forblir nettopp det – verdensklasse. For å klare det, trenger vi mer synlig engasjement fra Digitaliseringsministeren. Det var vel også det som var kjernen i Jacobs spørsmål.

Denne kommentaren ble opprinnelig publisert i Finansavisen 15.september 2020.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap