Velkommen til eHelseforum – “E-helse etter valget” 24 mars 0900-1100

Nyheter | 11. mars 2021

e-helse, Velferdsteknologi

Høsten 2021 velger Norge en ny regjering. De fire neste årene vil ha stor påvirkning på hvordan Norges helsesektor digitaliseres. Vi ønsker å gi et startskudd for en debatt om hvordan digitalisering av helse skal gå videre – når den neste regjeringen skal ta over ansvaret.

Høsten 2021 velger Norge en ny regjering. De fire neste årene vil ha stor påvirkning på hvordan Norges helsesektor digitaliseres.Vi ønsker å gi et startskudd for en debatt om hvordan digitalisering av helse skal gå videre – når den neste regjeringen skal ta over ansvaret. Det gjør vi gjennom et kombinert eHelseforum (for medlemmer i IKT-Norge) og et EHiN webinar (åpent for alle).

Vi inviterer til å gi innspill til politikerne om ehelse for de neste fire årene.

Vi deler det i to. Første delen er eHelseforum for IKT-Norges medlemmer. Bransjen kommer med innspill om hvordan de ser at kompetansen fra næringslivet bør involveres i de store løpene innen modernisering av helse.

Den andre delen er åpent for alle. Her inviterer vi flere organisasjoner, som Sykepleierforbundet, Legeforeningen, Kreftforeningen og flere for å komme med gode innspill til de politiske partiene.

Representanter fra Stortinget får sjansen til å svare.

 

09:00-10:30 IKT-Norges eHelseforum

It-bransjen kommer med innspill (korte innlegg) og politikerne kan svare på dem – men også notere.

10:30-12:00 EHiN webinar 

Med blant annet Legeforeningen, Sykepleierforbundet, Kreftforeningen, forskningsmiljøer og andre.

Temaer:

– Innovasjon og helsedata

– Store it-prosjekter – eller smidig utvikling

– Akson, hjemmeovervåking, Helseplattformen, Helseanalyseplattformen

– Sikkerhet og personvern

– Hvordan beholder vi ønsket kvalitet i helsetjenester og velferdsstaten

– Rollen til og utviklingen av næringsliv

 

Partier invitert: Høyre (bekreftet), Sp (bekreftet), Frp, Ap, SV.

 

Registrer deg her: 

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap