Alle har rett til bredbånd

Kommentarer og analyser | 21. mars 2021

Bredbånd, digital grunnmur

Tilgjengelig og sikker digital infrastruktur av høy kvalitet er avgjørende for et driftig næringsliv, en velfungerende stat og en befolkning som deltar i samfunnslivet.

Pandemien har demonstrert dette, og i framtida vil behovet bare bli enda større. Myndighetene må derfor sikre at hele landet har tilgang til høyhastighetsbredbånd (minst 100 megabit i sekundet).

Denne typen bredbånd kan ikke leveres over det gamle kobbernettverket, som Telenor er i ferd med å fase ut. Fiber- og 5G-teknologier er det som sammen kan bidra til å sikre full bredbåndsdekning. I 2019, det siste året vi har tall fra, var den nasjonale dekningsgraden i fibernettet 86 prosent. Det er bra, men vi er bekymret for områdene som ennå ikke har fått tidsriktige bredbånd.

Behov for bedre støtteordninger

Private aktører har stått for det meste som har blitt bygget ut hittil. Der det ikke er lønnsomt å bygge ut, må staten komme på banen – og her går det altfor sakte. Hvis skiftet til bra nok bredbånd skal gå knirkefritt for hele landet, må det satses mer. Det må etableres bedre støtteordninger til operatørene for å bygge ut bredbånd i distriktene, og bevilgningene til offentlig utbygging må heves kraftig. Vi anslår at behovet kan være på over en milliard kroner årlig i fem år fremover.

NITO og IKT-Norge vil at regjeringen setter av en slik sum, slik at vi har sikret hele Norge dekning til høyhastighetsbredbånd før siste frist for sanering av kobberledningene løper ut i 2025. Hvis nye nettverk ikke er fullt bygget ut til det året, risikerer vi at deler av befolkningen får avbrudd i sentrale samfunnsfunksjoner, og det er helt uakseptabelt. Vi må ha godt moderne bredbånd i hele landet.

 

Innlegget ble opprinnelig publisert i Dagsavisen 28.01.2021 av Øyvind Husby, administrerende direktør, IKT-Norge og Trond Markussen, president i NITO.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap