Helseministeren åpnet EHIN med IKT-Norge sterkt tilstede

Nyheter | 10. november 2021

e-helse, Velferdsteknologi

Alle er enige om at vi trenger bedre digitale verktøy i den kommunale helsetjenesten, men hvordan kommer vi dit? Hvilken rolle spiller industrien, KS, og ikke minst sentrale myndigheter?

IKT-Norge har en lang historie som både partner og medarrangør for EHIN. Også i år åpnet helseministeren EHIN, denne gangen den helt ferske Ingvild Kjerkol. Kjerkol la vekt på både viktigheten av samarbeid med næringslivet og at vi nå får på plass løsninger der vi kan ta ut gevinster raskere.

IKT-Norge ledet seansen om «Et felles kommunalt journalløft» – sammen med våre medlemmer Visma, DipsKernel og TietoEvry. I panelsamtalen hadde vi med Stina Løkke (kommunalsjef i Hammerfest) og Johan Ronæs (adm.dir i Helsenett).

– Samtalen konkluderte med at vi må la markedet bestemme (kommunene) og at det må være mulig å ta mindre steg over tid og ikke alt på en gang. Da må vi vente for lenge, løsninger trengs nå, sier Fredrik Syversen, direktør strategi- og forretningsutvikling i IKT-Norge. Han var moderator under samtalen «Hvordan får vi til et kommunalt journalløft?« under EHIN 20221.

EHiN er Norges største e-helsekonferanse. I år gikk arrangørene for en hybrid løsning med mulighet for både digital og fysisk deltakelse på X Meeting Point, Hellerudsletta.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap