Statsbudsjett 2023: Halvering i satsing på eHelse og oppgjør med felles kommunal journal (FKJ)

Nyheter | 6. oktober 2022

e-helse

IKT-Norge mener at eHelse har blitt en salderingspost i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023. Bevilgningene er redusert med 1 mrd. kroner siden 2021.

eHelse-feltet er for viktig til å bli en salderingspost, mener Fredrik Syversen i IKT-Norge

– eHelse har dessverre blitt en salderingspost i neste års budsjett. Feltet er for viktig til at Norge til at det kan salderes bort. Vi trenger økt innsats, oppsummerer sier Fredrik Syversen som leder eHelse-arbeidet i IKT-Norge. 

IKT-Norge er ikke umiddelbart uenige i prioriteringene som regjeringen har gjort på eHelse-feltet, men all den tid behovet for helsetjenester er sterkt økende, mener vi eHelse-feltet fortjener fortsatt styrkede rammebetingelser. 

eHelse-feltet fortjener fortsatt styrkede rammebetingelser. 

Burde vært en dobling

– Regjeringen velger å prioritere kodeverk og satsingen på pasientens legemiddelliste (PLL) noe som er bra, men totalt blir det for puslete, sier Fredrik Syversen. For å virkelige komme i mål med pasientenes legemiddelliste trengs det dobbelte, mener han. – Legemiddellisten hindrer at mennesker blir varig skadet eller dør i form av feilmedisinering eller overmedisinering, dette arbeidet hadde trengt en dobling av budsjettet, påpeker Syversen. 

– Vi noterer også at regjeringen regelrett slakter KS og arbeidet med felles kommunal journal. Det er brutal lesning, men det er heller ingen hemmelig at IKT-Norge og våre medlemmer har vært skeptiske på innretningen på dette prosjektet, avslutter Syversen. 

 

Les også IKT-Norges hovedrespons på statsbudsjettforslaget: – Dårlig nytt for omstillingen av Norge.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap