Helsesektoren må inn i skyen

Høringsuttalelser, Nyheter | 30. mars 2023

e-helse, skytjenester

IKT-Norge mener at helsesektoren snarest må lagre helsdataene i en skytjeneste. Det vil både sikre våre helsedata og samtidig legge til rette for mer konkurranse og et robust økosystem.

IKT-Norges Fredrik Syversen og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkhol under rundebordskonferanse i forbindelse med arbeidet med digitalisering i Nasjonal helse- og samhandlingsplan.

– Vi må løfte offentlig sektor inn i den berømte skyen. Dette er et grep som vil sikre både offentlige data, men ikke minst legge til rette for økosystem, mer konkurranse og muligheten til å bygge sten på sten, sa IKT-Norges direktør for strategi og forretningsutvikling, Fredrik Syversen under rundebordskonferansen.

Syversen viste til den britiske løsningen Crown Hosting Data Centre, som er britenes offentlige skytjeneste som bla. lagrer helsedata, men som er basert på et offentlig/privat samarbeid og som har fungert siden 2014. Erfaringene fra Storbritannia er svært gode. Sikkerhet og personvern øker dramatisk og i tillegg er CO2-utslipp kuttet med 90%, og kostnadene redusert. 

Sikkerhet og personvern øker dramatisk, CO2-utslipp kuttes og kostnadene reduseres. 

Helseteknologiordningen

Syversen viste videre til at Regjeringen har varslet en ny finansieringsordning for kommunene til støtte av moderne journalsystemer. Leverandørene jobber nå med ulike løsninger og alternativer for kommunene som både vil ivareta samhandling og en sunn konkurranse. 

–Ordningen må kunne hjelpe kommunene direkte og kan ikke ha fordyrende mellomledd. Ordningen må bidra til  å gjøre investeringer i ny helseteknologi, slik at de kan innføre nye tjenester og frikjøpe helsepersonell og andre som kan være med på innføringen og endre arbeidsprosesser og rutiner. Det må stimuleres i den siste fasen, hvor tjenestene faktisk endres på bakgrunn av innføring av ny teknologi. Ordningen bør også legge gevinstmål til grunn. I tillegg mener vi at ordningen bør stimulere gevinstrealisering ved at en prosentandel holdes tilbake til prosjektene som får støtte faktisk er i drift. Med over 300 kommuner og gitt de summene som er brukt på bla. AKSON og Felles Kommunal Journal. Mener vi ordningen må ha en årlig ramme på minimum 300 millioner, sa Syversen

Handlingsrommet i skjæringspunktet personvern og sikkerhet

–Vi har havnet i en situasjon der redselen for å «bryte» personvernbestemmelser paradoksalt går utover pasientsikkerheten, påpekte Syversen. Han viste til debatten om skylagring hos Helse Sør Øst som et eksempel. –I tillegg opplever vi at deling og samarbeid på tvers ikke gjennomføres fordi regimet for å dele informasjon på tvers er så innviklet at man tverrfaglige team blir en sjeldenhet. Vi har solid støtte hos Norsk Helsenett i at innebygget “deling” i systemene er veien å gå. Dette må skje langt smidigere enn i dag om vi ser på pasient- og sykdomsbildet for befolkningen fremover. Usikkerheten knyttet til personvern er sterkt hemmende for utvikling, påpekte Syversen

 

Les IKT-Norges skriftlige innspill her.

 

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap