– Vårt mål er at våre kunder når sine mål

Nyheter | 23. juni 2020

Medlem, Teknologi

Advokatfirmaet Berngaard beskriver seg selv som et annerledes firma i en konform advokatbransje. – Ikke bare for å være annerledes, men fordi vi tror det lønner seg på sikt, sier Elin Mathisen, partner i Berngaard.

Elin Mathisen, partner i Berngaard.

– Vi er et verdidrevet advokatfirma som ønsker balanse på alle nivåer. I Berngaard skal vi verken utnytte de som søker råd her eller de som jobber her. Vi bistår både små og store bedrifter, og vårt mål er at våre kunder når sine mål, forteller Mathisen.

Firmaet ble grunnlagt i 2007 og består i dag av 20 advokater som har lang erfaring med å bistå leverandører og oppdragsgiver i både privat og offentlig sektor. Berngaard er et nisjefirma, med hovedfokus på teknologi og eiendom.

– Vårt teknologiteam består av advokater med spisskompetanse på IT-kontrakter, offentlige anskaffelser og personvern. De fleste advokatene i teamet har mer enn 15 års erfaring fra bransjen, både fra offentlig og privat sektor, og både fra kunde- og leverandørsiden, sier hun.

Mål om å bidra til at digitaliseringsprosesser gjennomføres best mulig

Berngaards advokater har vært involvert i flere offentlige digitaliseringsprosesser og har sett hvilke utfordringer som oppstår i slike komplekse prosjekter, både fra kunde- og leverandørsiden.

– Vårt mål er at vår spisskompetanse bidrar til at de offentlige digitaliseringsprosessene gjennomføres på best mulig måte, både for oppdragsgiver og leverandør. Dersom oppdragsgiverne er trygge på at det er mulig å gjennomføre gode prosesser i samarbeid med leverandørmarkedet, så tør de mer, sier Mathisen.

Mange benytter advokater som «brannslukkere» etter at problemer har oppstått og gjerne både har eskalert og kommet for langt.

– Jo tidligere vi som rådgivere kommer inn i en prosess, dess mer nytte kan vi gjøre for oss. Har brannen først oppstått kan vi selvsagt bistå med å slukke den, men det aller beste er om vi blir involvert så tidlig som mulig. Det er da vi kan gjøre mest nytte for oss, sier hun.

– IKT-Norge er en viktig premissgiver for utviklingen i bransjen

Nå ser de frem til å utforske mulighetene ved å ha blitt medlem i IKT-Norge.

Mathisen mener IKT-Norge er en viktig premissgiver i spørsmålet om hvordan den offentlige digitaliseringen skal gjennomføres.

– Vår kjernekompetanse er teknologianskaffelser og -kontrakter. Mange av våre klienter er medlemmer i IKT-Norge. IKT-Norge er en viktig premissgiver for utviklingen i bransjen, særlig i kraft av sine standardavtaler og det arbeidet som gjøres knyttet til utvikling av bransjestandarder. Det er et viktig treffpunkt for dem som er interessert i det samme som oss, sier hun.

 

Nysgjerrig på medlemskap i IKT-Norge? 

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap