Velkommen som medlem hos oss, Fjordkraft!

Nyheter | 25. januar 2018

Digitalisering, Teknologi

– Vi ønsker å bidra til at tjenesteleverandørene innen mobiltelefoni kan arbeide mer strukturert sammen med regulerende myndigheter – NKOM og Samferdselsdepartementet, sier Arnstein Flaskerud, strategidirektør i Fjordkraft.

Spørsmålene er besvart av Arnstein Flaskerud, strategidirektør i Fjordkraft.

Hvem er dere, og hva utvikler dere?

Over 1,2 millioner har Fjordkraft i stikkontakten. Det er en målsetning for oss å tilby kundene strømavtaler og fordeler som gir kundene mer for pengene. Fjordkraft-konsernet består av Fjordkraft AS og Trondheim Kraft AS.

Vi selger strøm til kunder over hele Norge. Vår virksomhet er innkjøp, salg og porteføljeforvaltning av strøm til husholdninger og kommuner, samt private- og offentlige bedrifter. I 2017 ble Fjordkraft også leverandør av mobiltelefoni til privatkunder over hele landet.

Vår misjon: Sammen skaper vi den mest attraktive strømleverandøren i Norge.

Vår visjon: 2 millioner har Fjordkraft i stikkontakten, hjemme og på jobb.

Våre verdier: Gjør det enklere – Vær vennlig – Skap verdi

Hver dag leverer Fjordkraft strøm til de tusen hjem og til store og små arbeidsplasser i privat og offentlig sektor. Hos oss er det ingen forskuddsbetaling, og enten du bestiller strøm som privat- eller bedriftskunde får du alltid fornøydgaranti med på kjøpet.

For oss er det viktig at våre kunder får mer for pengene. Derfor tilbyr vi også billige og gode mobilabonnement, ekstra billig for alle med strøm fra Fjordkraft.

Vårt hovedkontor ligger i Bergen, men vi har også avdelinger i Sandefjord, Trondheim, Oslo og Stavanger.

Hvor langt har dere kommet i utviklingen, både av produkt (teknologien, salg osv.) og bedriften (investeringer, team osv.)?

Fjordkraft er allerede i gang og startet som mobilaktør i april 2017. Vi tilbyr lave priser for alle, og fordelspriser for våre strømkunder, på mobilabonnement.

Vi er opptatt av å ta vare på kundene våre, derfor gir vi de beste prisene på mobil til alle som er strømkunde hos oss. Så lenge hjemmet har Fjordkraft i stikkontakten, kan alle som bor der få fordelspriser på mobil.

Det er selvfølgelig også fullt mulig å bestille om man ikke er strømkunde. Prisen man får da vil likevel være rimeligere enn hos flere av våre konkurrenter. Og om kunden velger å bli strømkunde senere, justerer vi bare ned prisen så man får et ekstra billig mobilabonnement.

Hovedbudskapet er at vi uansett vil gjøre alt vi kan for at kundene skal få mer for pengene hos Fjordkraft!

Hva er din rolle i selskapet?

Strategidirektør med ansvar for strategiprosessen, M&A, innovasjon og rammebetingelser.

Hvorfor ble dere medlem av IKT-Norge?

Vi ønsker å bidra til at tjenesteleverandørene innen mobiltelefoni kan arbeide mer strukturert sammen med regulerende myndigheter – NKOM og Samferdselsdepartementet. IKT-Norges opprettelse av et eget forum for tjenesteleverandør/MVNO er nok den viktigste årsaken til vår innmeldelse.

Hva forventer dere av medlemskapet i IKT-Norge/hvordan kommer dere til å bruke medlemskapet?

Vi forventer at IKT-Norge skal jobbe aktivt for like konkurransebetingelser og samtidig bidra til at infrastruktureiere ikke får fortsette å melke markedet. Det er nødvendig at IKT-Norge innenfor dette området engasjere seg både politisk og overfor regulerende myndigheter. Det er vår klare oppfatning at rollen som tjenesteleverandør er kritisk viktig for å få konkurranse i markeder generelt og innen telemarkedet spesielt.

Dagens duopol viser at reguleringene så langt ikke har fungert tilfredsstillende. For oss er det viktig at myndigheten legger til rette for tydelige og forutsigbare spilleregler.

Vi forventer at det arbeides for at det skal bli:

  •  Attraktivt for tilbydere – sikrer konkurranse og innovasjon
  •  Enkelt for kundene å bytte produkt og leverandør
  •  Like spilleregler for alle aktørene
  •  Tilrettelagt for kostnadseffektive strukturer og automatiserte prosesser

Her tenker vi at IKT-Norge kan ha en viktig rolle både for kundene, aktørene og samfunnet.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap