Undersøkelse: Hvordan påvirker korona-utbruddet IT-næringen?

Nyheter | 17. mars 2020

Covid, undersøkelse

IKT-Norge er blitt bedt om å komme med innspill fra vår næring, og sendte lørdag 14.03 ut en undersøkelse til våre medlemmer og andre i IT-bransjen. De avlagte svarene er våre innspill til næringsministeren.

Undersøkelsen ble avsluttet/stengt i går 16.03.

Resultatene av undersøkelsen er som følger:

n=115

Hvilket type scenario beskriver situasjonen best for din virksomhet?

 • Midlertidig stenging eller begrensning av virksomhet: 61%
 • Konkurs: 2%
 • Økt aktivitet som følge av korona: 12%
 • Annen konsekvens av koronaviruset: 25%

I hvilken grad vil din virksomhet bli økonomisk påvirket av koronautbruddet?

 • Sterkt positivt: 0%
 • Positivt: 3%
 • Nøytralt: 16%
 • Negativt: 65%
 • Sterkt negativt: 16%

I hvilken grad påvirker kronekursen din virksomhet?

 • Sterkt positivt: 0%
 • Positivt: 5%
 • Nøytralt: 41%
 • Negativt: 42%
 • Sterkt negativt: 12%

I hvilken grad vil du rangere tiltakene som Regjeringen oppdaterte mandag 16. mars som nyttig for din virksomhet? På en skala fra 1-5. (1= Svært negativt,5 = svært positivt)

 • 1: 5%
 • 2: 4%
 • 3: 54%
 • 4: 31%
 • 5: 6%

Har din virksomhet måtte permittere ansatte? /Har det blitt varslet permitteringer som konsekvens av hendelsen/utviklingen?

 • Ja: 23%
 • Nei: 72%
 • Vet ikke: 5%

Hvor mange måneder kan  dagens situasjon vare før det blir kritisk for din virksomhet?

 • 1: 19%
 • 2: 18%
 • 3: 27%
 • 4-6: 20%
 • 7-11: 6%
 • 12+: 10%

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap