Store samfunnsverdier på spill i kappløpet om AI

Kommentarer og analyser, Nyheter | 25. april 2022

Cybersikkerhet, Grønt skifte, Kunstig intelligens

Verdenssamfunnet er helt avhengig av at vi lykkes med utvikling og massiv implementering av kunstig intelligens for å løse de store oppgavene menneskeheten står overfor.

Kina og Russlands avtale om å styrke kontrollen over internett, styrke felles cyberkapasiteter og en felles satsing på AI er på ingen måte gode nyheter, skriver Øyvind Husby i IKT-Norge i en kronikk i Finansavisen

Samme dag som OL-ilden ble tent 4. februar, varslet Kina og Russland en omfattende samarbeidsavtale. De to landene skal jobbe sammen for å styrke kontrollen over internett, styrke felles cyberkapasiteter og ha en kraftig felles satsing på kunstig intelligens (AI). Det er på ingen måte gode nyheter. Norge mangler tydelige ambisjoner, gode strukturer og nok kompetanse for at AI utvikles og tas i bruk i nødvendig omfang Det er ikke noen tvil om at vi som verdenssamfunn er helt avhengig av at vi lykkes med utvikling og massiv implementering av AI for å løse de store oppgavene menneskeheten står overfor, som klimakrisen, energikrisen, matkrisen og økende cyberkriminalitet. Samtidig viser den nye avtalen mellom Kina og Russland at også vestlige verdier både kan og vil komme under press, hvis vi ikke holder følge i kappløpet mot autoritære stater og allianser.

Norge mangler tydelige ambisjonerNorge mangler tydelige ambisjoner, gode strukturer og nok kompetanse for at AI utvikles og tas i bruk i nødvendig omfang. Det er to år siden Norge fikk sin første AI-strategi, men det er langt igjen til vi er en AI-nasjon.Bare i Norden kan AI-utvikling tilføre 60-95 milliarder dollar de neste fem årene, og i Norge alene kan verdien passere 300 milliarder kroner årlig innen 2030. Den datadrevne økonomien vil dermed kunne passere verdiskapningen av olje og gass i Norge – hvis vi lykkes. Mulighetene ved utvikling og bruk av AI på lang sikt kan vanskelig overvurderes.

Når regjeringen nå skal sette i gang arbeidet med veikart for et nytt grønt industriløft, må satsingen på AI ha en sentral plass. Data- og programutvikling, ikke minst AI, vil drive den nye økonomien og de nye grønne løsningene, ikke stål og betong.

 

AI vil spille en avgjørende rolle

I dag er det USA og Kina som har mest kompetanse, utvikler teknologien og skaper nye forretningsmodeller. De amerikanske tech-selskapene alene er mer verdt enn samtlige europeiske selskaper på europeiske børser. EU har store ambisjoner, men har så langt ikke lykkes i den datadrevne økonomien. Samtidig stiller utviklingen oss overfor en rekke nye etiske, juridiske og politiske problemstillinger. Norge kan ikke sitte stille og vente på hva som skjer rundt oss Norge kan ikke sitte stille og vente på hva som skjer rundt oss. Vi må i stedet lage vårt eget målbilde med vår egen plan for å komme dit vi ønsker. Staten verken skal eller vil være den som utvikler de beste løsningene selv, men det er regjeringens ansvar at vi har et utdannings- og forskningssystem som stimulerer AI. Det er også avgjørende at staten støtter opp under de beste AI-prosjektene, og sikrer at alle viktige prosesser i offentlig regi, det være seg store offentlige innkjøp eller nye industristrategier, vektlegger betydningen av AI som avgjørende innsatsfaktor. AI vil spille en avgjørende rolle for samfunnets videre utvikling, og vil stå igjen som den viktigste nyvinningen i vår tid. Den nye regjeringen må nå gripe muligheten.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap