Store kutt i klimautslipp ved riktig valg av fiberteknologi

Nyheter | 15. mars 2023

Bærekraft, Bredbånd, digital grunnmur

Sammen med Telia, Telenor, Eidsiva, Lyse-Altibox, Otte og Global Connect har IKT-Norge kartlagt klimafotavtrykket på utrulling av fiber. –Rapporten viser et betydelig potensiale for redusert klimafotavtrykk ved valg av riktig teknologi, sier IKT-Norges teknologi og bærekraftsdirektør Mali Hole Skogen. 

IKT-Norges administrerende direktør Øyvind Husby overrekker rapporten til statssekretær Gunn Karin Gjul (Ap) i kommunal- og distriktsdepartementet

Rapporten “Klimafotavtrykk fra utrulling av fiber” som Endrava har utarbeidet for IKT-Norge og våre medlemmer viser både at utrulling av fiber kan medføre betydelige klimagassutslipp, men at bruk av rett teknologi kan redusere disse betydelig. 

Store utslippreduksjoner

Rapporten viser at det er asfaltering og nye fyllmasser som bidrar mest til klimafotavtrykket. Krav til dybde for grøften påvirker utslippene ved å endre volum som skal graves og gjenfylles, og størrelsen av overflaten som potensielt må reasfalteres.

Fiberplog og microtrench er to teknikker med mulighet til å gi store utslippsreduksjoner. Dette er delvis fordi inngrepet er mindre, og delvis fordi det er ingen eller lite behov for nye fyllmasser og asfaltering. 

 

 

– Rapporten viser at vi kan spare så mye som 13 tonn CO2-ekvivalenter per kilometer fiber ved å gå fra “tradisjonell graving” med gravedypde på 60 cm til micotrenching. Det er mer en det samlede klimafotavtrykket hver enkelt av oss har årlig, og like mye klimautslipp som 10 flyturer Oslo-New York, påpeker Mali Hole Skogen. 

Vi kan spare så mye som 13 tonn CO2-ekvivalenter per kilometer fiber

Langtidsplan for digital infrastruktur

– Funnene i rapporten bør inngå som en del av strategien for videre utrulling av fiber og dermed som en naturlig del av IKT-Norges initiativ om en langtidsplan for den digitale infrastrukturen, sa IKT-Norges administrerende direktør Øyvind Husby ved lanseringen av rapporten. Han pekte på at nettopp klimaavtrykk og effektene av klimaendringer er en svært viktig del i planleggingen av framtidig digital infrastruktur. 

Først i verden

Rapporten og prosjektet IKT-Norge har satt i gang er – så langt vi kjenner til – det første av sitt slag i verden.  -Vi tar mål av oss å legge til rette for verdens grønneste IT-infrastruktur i Norge. Denne rapporten er et viktig hjelpemiddel, sier Mali Hole Skogen, teknologi- og bærekraftsdirektør i IKT-Norge.

IKT-Norges rapport «Klimafotavtrykk fra utrulling av fiber» viser at utslipp fra transport og maskiner er relativt begrenset, og at overgang til lav- eller nullutslippsteknologier (f.eks. biodrivstoff, elektrisitet) kan bidra til noe, men likevel begrensede utslippsreduksjoner.

Det er ved bruk av materialer at de største utslippsreduksjoner kan oppnås, ved redusert bruk av asfalt, mulighet for gjenbruk av gravemasser, og ved å redusere størrelsen på grøften.

Stor gevinst

– Det er viktig å understreke at lokale forhold setter premisser for hva slags teknikk og spesifikke krav som benyttes for fiberutrulling, og det vil ikke alltid være teknisk mulig eller ønskelig å foretrekke for eksempel fiberplog eller microtrench framfor en konvensjonell grøft. Når det er sagt er det viktig å utforske mulighetsrommet i prosjekteringsfasen for å bruke den teknikken som får jobben gjort med minst mulig klimagassutslipp. IKT-Norges analyse viser at mulighetsrommet er stort. Det samme er gevinsten av å velge en klimavennlig løsning, sier IKT-Norges Mali Hole Skogen  

Fra lanseringen av rapporten «Klimafotavtrykk av utrulling av fiber». Fra venstre: Mali Hole Skogen, teknologi- og bærkraftsdirektør i IKT-Norge, Tom Caspersen, direktør for myndighetskontakt  i Eidsiva og Tina Sølvberg, bærekraftsdirektør i Telenor
Fra lansering av rapporten. Fra venstre: Torgeir Waterhouse, partner Otte, Jon Birger Ellingsen, administrerende direktør i Lyse Fiber, Jørn Grønli Olsen, Head of Fiber roll-out & logistics Global Connect, Gunn Karin Gjul, statssekretær KDD og Henning Lunde, komunikasjonssjef I Telia

Fakta og hovedfunn fra rapporten:

  • Asfaltering og nye fyllmasser bidrar mest til klimafotavtrykk/utslipp
  • Krav til grøftedybde påvirker utslippene ved å endre volum som skal graves og gjenfylles, og størrelsen av overflaten som eventuelt må reasfalteres
  • Fiberplog og microtrench er to teknikker som kan gi betydelige utslippsreduksjoner i forhold til tradisjonell graving, fyllmasse og reasfaltering
  • Utslipp fra transport og maskinbruk er relativt begrenset
  • Volum knyttet til materialbruk gir de største utslippsreduksjoner. Redusert bruk av asfalt, gjenbruk av gravemasse og redusert størrelse på grøft som graves kan gi store klimagevinster.
  • Lokal forhold setter premisser for hvilken teknikk og spesifikke krav som benyttes for fiberutrulling.

 

Last ned og les hele rapporten her.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap