Seminar med Crossworkers

Nyheter | 10. mars 2021

Arbeidskraft

Vårt medlem Crossworkers har laget en serie med digitale seminarer som de deler med oss og våre søsterorganisasjoner i Norden. 

Det første arrangementet går av stabelen 18.mars og tar for seg hvordan vi løser mangelen på kvalifiserte IT- arbeidere. 

Les mer og meld deg på her :

How to solve the lack of Qualified IT workforce – Solutions!

 

Arrangement nummer 2 går live 15. april, og vil ta for seg hvordan vi skal tiltrekke oss talentfulle IT-arbeidere til Europa.

Les mer og meld deg på her :

How do we get talented IT staff to Europe

 

Det siste arrangementet i denne serien er 29. april og vil fokusere på hvordan vi mest effektivt kan jobbe i distribuerte teams. 

Les mer og meld deg på her: 

How to work in distributed teams

 

Arrangementene er gratis.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap